ORDRE 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres

Seguidament es facilita la informació publicada per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, referent a la Convocatòria d’oposicions al cos de mestres en 2022.

📝 La convocatòria de les oposicions al cos de mestres comptarà amb 1.228 places.
🗓️ Es deuen presentar les sol·licituds del 12 al 31 de gener.

Dubtes més freqüents:


❓ Per què 1.228 places i no 2.500 tal com estava previst inicialment?
La Llei de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat que va aprovar el Congrés dels Diputats el passat 2 de desembre obliga a la Conselleria a redefinir la convocatòria.
Així, la Conselleria pot traure a oposició d’ingrés lliure aquelles places que corresponen a la reposició de jubilacions (1.228) ja que la resta s’han de cobrir mitjançant concurs de mèrits. Hem de garantir cap plaça que ix afecte al procediment extraordinari de consolidació.

❓ En què afecta la normativa estatal a aquesta convocatòria?
Aquesta convocatòria no es veu afectada per la futura normativa estatal (actualment en procés de negociació) i es desenvoluparà tal com està previst al DOGV que s’ha publicat hui mateix.

❓ Quina és la distribució de places que s’ofereixen en aquesta convocatòria?
• 453 places de Primària
• 388 places d’Infantil
• 132 places de Pedagogia Terapèutica
• 128 places d’Anglès
• 62 places d’Audició i Llenguatge
• 34 places d’Educació Física
• 31 places de Música

❓ Per què convocar abans que es finalitze la normativa estatal?
Per a la Generalitat Valenciana és fonamental avançar en la consolidació de llocs de treball docent i poder correspondre l’esforç de milers de persones que porteu temps estudiant preparant aquesta convocatòria què, a causa de la Covid-19, ja ha estat retardada un any del previst.
Dotem de seguretat jurídica la convocatòria determinant un calendari què, d’esperar un marc estatal, no seria possible ja que encara és incert.

🗓 Seguim amb el calendari presentat en octubre, ens veiem l’11 de juny de 2022.

Tota la Informació respecte de la convocatòria, publicada al DOGV

Compartir esta noticia