Convocatoria Concursos COLEF CV 2016

D’acord amb lo establert per ACORD de la Junta de Govern del COLEF CV, en la seua reunió del passat 15 de Juliol, i d’acord amb les finalitats i funcions pròpies d’aquest Col·legi Professional, amb la finalitat d’estimular la promoció cultural en l’àmbit de l’Activitat Física i de l’Esport,  queden convocats els CONCURSOS COLEF CV, edició 2016, en les següents modalitats:

  1. Artícles Científics i Divulgatius.

  2. Fotografia.

  3. Ajudes per a assistència a Congressos.

La Junta de Govern del COLEF CV, vol fer especial menció al concurs d’artícles científics que, per exprés desig d’esta Junta, s’ha decidit canviar la seua denominació, passant a anomenar-se PREMI  EMILI LLEDÓ FIGUERES D’ARTICLES CIENTÍFICS, en reconèixement a la figura del seu estimat Gerent.

Sguidament es faciliten els enllaços on es poden consultar les BASES de tots els Concursos. La DATA  de FINAL DE TERMINI s’ha fixat en el proper 31 d’Octubre de 2016.

 

C_Artic_Cast
Bases Concurs (Valencià)
C_Fot_Val
Bases Concurs (Valencià)
C_Ajudes_Val
Bases Concurs (Valencià)

De acuerdo con lo establecido por ACUERDO de la Junta de Gobierno del COLEF CV, en su Reunión del pasado 15 de Julio, y de acuerdo con las finalidades y funciones propias de este Colegio Profesional, con la finalidad de estimular la promoción cultural en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte, quedan convocados los CONCURSOS COLEF CV, edición 2016, en las siguientes modalidades:

  1. Artículos Científicos y Divulgativos.

  2. Fotografía.

  3. Ayudas para asistencia a Congresos.

La Junta de Gobierno del COLEF CV, vuelo hacer especial mención al concurso de artículos científicos que, por expreso deseositg de esta Junta, se ha decidido cambiar su denominación, pasando a nombrarse PREMIO EMILI LLEDÓ FIGUERES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, en reconocimiento a la figura de su querido Gerente.

Seguidamente se facilitan los enlaces donde se pueden consultar las BASES de todos los Concursos. La FECHA de FIN DE PLAZO se ha fijado en el próximo 31 de Octubre de 2016.

 

C_Artic_Cast
Bases Concurso (Castellano)
C_Fot_Cast
Bases Concurso (Castellano)
C_Ajudes_Cast
Bases Concurso (Castellano)
Compartir esta noticia