Apartat destinat a la publicació de diferents vídeos que es consideren d'interès general del col·lectiu de Col·legiats,,es,precol·legiats,,en,i de la societat en general,,es,Compareixença de Fernando Ureña,,es,Catedràtic en Educació Física,,es,Intervencions de grups Parlamentaris preguntant a Fernando Ureña i resposta,,es,Compareixença Antonio Campos en Congrés dels Diputats,,es,Intervencions de grups Parlamentaris preguntant a Antonio Campos i resposta,,es,Entrevista al Conseller d'Educació,,ca,Vicent Marzà,,ca, Precolegiados, y de la sociedad en general.

Comparecencia de Fernando Ureña, Catedrático en Educación Física 07/06/2017

Intervenciones de grupos Parlamentarios preguntando a Fernando Ureña y respuesta 07/06/2017


Comparecencia Antonio Campos en Congreso de los Diputados 06/06/2017

Intervenciones de grupos Parlamentarios preguntando a Antonio Campos y respuesta 06/06/2017


Entrevista al Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà 15/04/2016

Reto carné colegial 23/03/2016