Consultes professionals

El Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’activitat Física i Esport de Comunitad Valenciana posa en marxa, un servei de consultes professionals per a tots els col·legiats. Es derivaran les preguntes a la comissió corresponent de les diferents matèries o àmbits professionals designats per junta de govern.


La comissió rebrà la consulta del col·legiat a través de la plataforma i oficina d’atenció , i retornarà la resposta per a la seua contestació al col·legiat, en un termini màxim de 3 dies laborals.


Aquest servei de consultes professionals es considera que és per a resoldre dubtes professionals puntuals, si es detectarà una demanda important de consultes en alguna matèria concreta, es valorarà realitzar un curs de formació específic sobre aquesta matèria.

Qúe matèria o àmbits professionals existeixen?

  • Gestió i direcció esportiva
  • Educació
  • Rendiment
  • Salut

Com realitzar una consulta professional?

Per a realitzar una consulta professional has d’accedir a la plataforma i oficina de gestió del col·legiat i emplenar el procediment de consultes generals.

Obtingues informació del model de consulta professional

CONSULTA

El servei d’ofertes d’ocupació