Salut

Què és?

La creació de la comissió de salut naix del programa i pla d’acció de la nova Junta de Govern del COLEF-CV 2018-2022. La promoció de comissions especialitzades és una de les funcions principals del Col·legi en el compliment dels seus fins, atés que permeten garantir una organització col·legial eficaç amb la participació dels seus membres, oferint una resposta a les demandes dels nostres col·legiats.

Qui som?

La comissió de salut aquesta composta pels següents membres de la comporación col·legial:

Alfonso López López
Vocal del COLEF CV
Col·legiat núm. 8.328

Alberto Serral Navarro
Vocal del COLEF CV
Col·legiat núm. 56.966

Jose Luis Herreros Saiz
President del COLEF CV
Col·legiat núm. 9.201

Javier Villar Aura
Vocal del COLEF CV
Col·legiat núm. 55.998

Àmbits professionals

L’àmbit professional en el qual actua principalment aquesta comissió és diferents àmbits de l’exercici físic i saludable fonamentalment en tasques dirigides a la millora de la salut física, emocional i social de tots els sectors poblacions, així com ajudar al sector sanitari en el seu acompliment amb accions d’exercicis físics adaptats a les diferents patologies (oncològiques, sistema cardiorespitatorio, osteomuscular, emocional, psiquiàtric, etc) que milloren el seu estat general de salut..

 • Àmbit exercici físic saludable per a la infància i adolescència.
 • Àmbit exercici físic saludable per a adults.
 • Àmbit exercici físic saludable per a persones majors.
 • Àmbit exercici físic saludable per a sectors de població especial (diversitat funcional, embarassades, diabètics, fibromiàlgia, etc).
 • Àmbit col·laboració amb professionals de la salut (centres de salut, hospitals, readaptació física, etc).

Objectius que persegueix la comissió

 1. Establir noves sinergies amb professionals del sector sanitari, tant a nivell tècnic com polític:
 • Assessorar la Conselleria de Salut Pública sobre Exercici Físic i Salut per a tots els sectors de població.
 • Col·laborar amb diferents especialitats mèdiques (oncològica, traumatologia, medicina general, cardiologia, psiquiatria, etc) per a avançar en la millora de la salut de la població.
 • Fomentar el desenvolupament d’investigació científica sobre exercici físic i salut que corroboren la millora del benestar físic, psicològic, emocional i social de les persones que practiquen exercici físic.
 1. Desenvolupar projectes de prescripció d’exercici físic en l’àmbit sanitari.
 • Assessorar els col·legiats així com qualsevol administració pública en la implantació de programes de prescripció d’exercici físic, especialment en coordinació amb els professionals sanitaris en equips multidisciplinaris.
 • Fomentar la recepta esportiva com a base fonamental alternatiu a tractaments farmacològics.
 • Establir aquest sistema de prescripció en col·laboració amb Ajuntaments i la Conselleria de Salut Pública.
 1. Desenvolupar publicacions dirigides a la població en general sobre , sobre recomanacions bàsiques i pràctiques per a realitzar exercici i activitat física saludable.
 1. Col·laborar amb les administracions públiques i altres institucions, el Consell general COLEF, fins i tot amb entitats privades, en el impuls de la creació de programes Saludables dirigides a tota la població.
 1. Col·laborar amb l’administració sanitària en el desenvolupament de programes de salut i promoció de l’activitat física i l’exercici físic, en tota la Comunitat Valenciana.
 1. Participar en tots aquells fòrums de treball, reunions, comissions, etc. relacionades amb els objectius de la Comissió, en els quals el COLEFCV siga convocat i/o, fer partícips a altres agents del sector en esdeveniments de formació organitzats pel col·legi, sempre en defensa de la professió, respecte a la llei i les competències de cada professional.

Funcions

 • S’impulsarà estudis i desenvoluparan informes i investigacions que pose en valor la figura del CAFYDE, com a element clau en la promoció de la salut a través de l’exercici físic.
 • Impulsar formació especialitzada sobre exercici físic saludable dirigit a diferents sectors: fibromiàlgia, embarassades, diabètics, pacients oncològics.
 • És proposarà la participació del col·legi en fòrums tècnics, comissions i grups de treball d’altres col·lectius del sector, amb l’objectiu de fer “pedagogia professional i deontològica”, així com per a aconseguir presència i difusió de la labor col·legial.
 • Es proposarà a la Conselleria de Sanitat, crear un “fòrum anual sobre programes de prescripció d’exercici” entre els professionals que participen en diferents programes de prescripció d’exercici físic en l’àmbit sanitari a la Comunitat Valenciana, tant en l’àmbit privat com públic.
 • Es proposarà a la Conselleria de Sanitat en col·laboració contres administracions una “Jornada sobre models i programes de prescripció d’exercici”, amb l’objectiu d’intercanviar experiències i resultats entre programes en la nostra autonomia i la resta d’Espanya.
 • S’impulsarà la creació del “networking”, fòrums de treball i establiment de xarxes informals de col·laboració, mitjançant actes i esdeveniments de treball.
 • Es crearan els “Premis Exercici és Salut” amb totes aquelles iniciatives que pose en valor l’exercici físic com a element clau per al desenvolupament de la salut de les persones.
 • Es proposarà als diferents grups polítics que concórreguen a les diferents eleccions autonòmiques (cada quatre anys), la realització d’una jornada sobre “programes polítics esportius on s’inclourà la necessitat de la prescripció d’exercici física saludable en col·laboració amb els centres de salut locals”.
 • Creació d’una Base de dades, amb col·laboració amb el CSD sobre programes de salut i exercici físic desenvolupats a la Comunitat Valenciana.
 • Crear sinergies de treball amb el sector públic i privat perquè els CAFYDE puguen integrar-se en equips multidisciplinaris de treball, en la prescripció d’exercici físic.
 • Es proposaran convenis amb altres col·legis professionals de la branca sanitària per a crear sinergies i accions conjuntes, especialment en l’apartat formatiu i d’intercanvi d’experiències.
 • S’assessorarà a tots aquells col·legiats que proposen desenvolupar programes de prescripció d’exercici en els seus municipis.
 • Es coordinarà amb la Comissió de Salut, formacions concretes i específiques sobre treball multidisciplinari, valoració de la condició física i prescripció d’exercici físic.
 • Es coordinarà amb la Comissió de Formació, la presència en fòrums de treball, tallers, cursos i congressos amb temàtica de salut i exercici.
 • Es proposarà a la Conselleria de Sanitat, la incorporació del COLEFCV a la “XarxaSalut” de la Comunitat Valenciana, per a assessorar a tots aquells municipis i entitats privades que desitgen incorporar l’exercici físic a les seues línies d’actuació.
 • S’oferirà a les Universitats xarres entre el seu professorat i alumnes, que cursen assignatures o matèries, sobre prescripció d’exercici físic per a conéixer experiències reals.
 • Es proposarà a les Universitats, fòrums de treball amb l’objectiu de facilitar-los una relació de temàtiques relacionades amb l’exercici físic i la salut, i que puguen desenvolupar-se en els seus diferents postgraus, màsters i plans d’estudis.
 • S’impulsarà la creació de la figura del “Preparador físic” en els Centres d’Atenció Primària (especialment en zones rurals), de manera mancomunada, facilitant intercanvis d’experiències i informació a diputacions, mancomunitats, consorcis comarcals, etc.

Activitat

En la secció d’activitat trobaràs l’actualitat en les diferents iniciatives que aquesta duent a terme la comissió Salut.

Felicitació Nadal

Felicitació Nadal

Des del COLEF CV volem traslladar-vos els nostres millors desitjos per a aquestes festes de Nadal i que en el 2022 es complisquen tots els nostres objectius professionals i personals.

Convocatòria línies ICO 2021: Empreses, Emprenedors i Internacional

Convocatòria línies ICO 2021: Empreses, Emprenedors i Internacional

A través d’Emprenem Junts, hem tingut accés a informació sobre la convocatòria de Línies de Mediació o Línies ICO. Aquestes són línies de finançament en les quals l’ICO actua a…

Jornada: Comunicació digital per a la meua empresa: Les xarxes socials com a canal principal

Jornada: Comunicació digital per a la meua empresa: Les xarxes socials com a canal principal

A través d’EmprenemJunts hem tingut accés a la informació sobre la Jornada “Comunicació digital per a la meua empresa: Les xarxes socials com a canal principal”. Aquesta se celebrarà el…

El TSJM avala la tercera hora d’Ed. Física | Comunitat de Madrid

El TSJM avala la tercera hora d’Ed. Física | Comunitat de Madrid

En la present entrada, ens fem ressò de la notícia publicada pels companys/as del COPLEF Madrid en la qual que traslladen que segons informa La Razón, el Tribunal Superior de…

Serveis

Oferim als nostres col·legiats servei de formació, oferisques d’ocupació, consulta i assessorament professional en els diferents àmbits de la comissió.

Formació

En línia i presencial

Ofertes

Empleo

Consultes

Professionals

LA PROFESSIÓ

Forma part d’un gran col·lectiu