Secció destinada a la Revista Activitat Física i Esport,,es,editada pel COLEF CV,,es,Congrés IME ASINEM,,es: Ciència i Professió, editada por el COLEF CV

La revista Activitat Física i Esport: Ciència i Professió és una publicació periòdica del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l ́Activitat Física i de l ́Esport de la Comunitat Valenciana. Su objetivo, además de informar a los colegiados de las actuaciones llevadas a cabo por el COLEF CV, es la edición de artículos de opinión, ensayos, trabajos de investigación, comentarios críticos de publicaciones, revisiones bibliográficas, estudios y experiencias, relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, amb els seus professionals i amb altres Ciències relacionades amb aquest ámbito.Se editen dos números a l'any en els mesos de juny i desembre. La revista Activitat Física i Esport: Ciència i Professió admet Treballs en castellà i anglès. No obstant això, tots els Treballs han de contenir un resum en espanyol i inglés.Los treballs presentats es revisen per dos revisors experts anònims pertanyents al Comitè Científic de la Revista, qui dictaminen la idoneïtat o no de la seva publicació.
En la actualidad RAFDCP se encuentra registrada en Latindex, ISCO (CINDOC), DICE, Dialnet, INRECS, SportDoc, Index Copernicus, MESURA, Google Acadèmic i seguim treballant per millorar i augmentar aquestes indexacions.
Esperamos recibir vuestras colaboraciones a través del email:
direccionrevista@colefcafecv.com

A continuació, s'adjunten els enllaços als diferents apartats de la revista:

Secció Revista Actual
Totes les Revistes Anteriors a l'Actual
Equipo Editorial
Normas de Publicación
Indexaciones