Normes per a col·laboracions amb la Revista "Activitat Física i Esport: Ciència i Professió"

Amb la recent publicació del número,,es,º i 2n semestre,,es,CRIDA D'ARTICLES PER,,es,VIII Jornada del COLEF,,es 25, l'equip de redacció de la REVISTA de l'ICOLEFCAFE-CV Activitat Física i Esport: Ciència i Professió -RAFDCP-, s'inicia la preparació dels nombres 26 i 27 (1º y 2º semestre 2017).
Amb aquesta finalitat, fem la LLAMADA DE ARTÍCULOS PARA 2017
Accedeix a tota la informació

Accedeix a tota la informació

 

Normas Publicaciones (Actualizado 10-06-2016)

 

Des d'aquí pots descarregar els números de la nostra revista Activitat Física en format PDF.

REVISTA NºCONTINGUT
NOMBRE 31
Portada30
Revista completa nº 31
NOMBRE 30
Portada29
Revista completa nº 30
NOMBRE 29
Portada29
L'CO-EDUCACIÓ EN L'ESPORT ESCOLAR; Autor: Francisco Delgado Orts

LA DIMENSIÓ SOCIAL DEL JOC INFANTIL I ADULT EN EL SEGLE XVIII DES UNAPERSPECTIVA DE GÈNERE: UN ESTUDI PICTÒRIC-ARTÍSTIC; Autor: Rafael Corona Verdú

EFECTE DE LA LOCALITZACIÓ DEL PARTIT A LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE: REVISIÓN SISTEMÁTICA; Autor: Francisco Daniel Martínez Martínez

QUIN PAPER TENEN EL GÈNERE I L'EXPERIÈNCIA SOBRE LA SALUT EMOCIONAL I EL RENDIMENT DELS ESPORTISTES D'EQUIP?; autors: Eva León, María José Quiles, Javier Manchón, Néstor Marc i Enrique Cantó

FORMA D'EXECUCIÓ I EFICÀCIA DE LA DEFENSA EN JUGADORES D'ELIT DE VÒLEI PLATJA FEMENÍ; autors: Ana B. López-Martínez, José Manuel Palao Andrés, Enrique Ortega Toro, Antonio García-de-Alcaraz

INFLUÈNCIA DELS ESTILS EDUCATIUS PARENTALS AL MOTIU DE PRÀCTICA ESPORTIVA: ESTAR AMB ELS AMICS; autors: Higinio González-García, Antònia Pelegrín Muñoz

RESUM TESI DOCTORAL

ADAPTACIONS A ENTRENAMENTS HIIT I AERÓBICO A DIFERENTS EDATS PER ANÀLISI DE LA RECUPERACIÓ DE LA FREQÜÈNCIA CARDÍACA MITJANÇANT EL TEST DE 18 MINUTS; Autor: Javier Jorge Villar Aura

RESUM TFG

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ PRÀCTICA PER A LA READAPTACIÓ D'UN ESQUINÇ DE TURMELL EN UN FUTBOLISTA AMATEUR; Autor: Sergio Aguilar Aparicio

Revista completa nº 29
NOMBRE 28
Portada27
EFECTO DE MARCAR PRIMERO EN EL FÚTBOL PROFESIONAL: REVISIÓN SISTEMÁTICA
Autor: Francisco Daniel Martínez Martínez


REVISIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LOS HÁBITOS SALUDABLESA TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
autors: Bernardino J. Sánchez-Alcaraz Martínez, Gabriel López Jaime,Alfonso Valero-Valenzuela y Alberto Gómez-Mármol


EFECTO DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE CORE SOBRE LA VELOCIDAD DE REMATE EN JUGADORES DE VOLEY PLAYA
autors: Sergio Sebastiá-Amat y Carmen Manchado


ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO DEL MODELO PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN DEPORTIVA
autors: Andrés Rosa Guillamón y Eliseo García-Cantó


Autoeficàcia I FORTALESA MENTAL A ESPORTISTES FEDERATS DE DISCIPLINES INDIVIDUALS DE LIMA METROPOLITANA,,es,Paolo López-Aguayo i Mario Reyes-Bossio,,es,RELACIÓ ENTRE EL BENESTAR PSICOLÒGIC I L'ORIENTACIÓ MOTIVACIONALEN JUGADORS AFICIONATS DE PÀDEL,,es,UN ESTUDI correlacional,,es,David Peris-Delcampo i Enrique Cantó Xirivella,,es,ANÀLISI QUANTITATIU DE L'EFICÀCIA DE palada A REM DE BANC FIX DE LA MEDITERRÀNIA,,es,Joan A,,es,Pina-Lozano,,es,Alfonso Penichet-Tomàs,,es,Basilio Pueo i José M,,es,Jiménez-Olmedo,,es,EFECTES D'UN PROGRAMA D'EXERCICI FÍSIC SOBRE MARCADORS DE SALUT MENTAL,,es,QUALITAT DE VIDA I CONDICIÓ FÍSICA EN PACIENTS AMB ESQUIZOFRÈNIA,,es,Manuel Rocamora-Serrano,,es,Francisco Ayala,,es,Emilio José López-Rodríguez,,es,Irene Wesolek,,zu,Maria del Pilar García-Vaquero,,es,Alejandro López-Valencià,,es
autors: Paolo López-Aguayo y Mario Reyes-Bossio


RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y LA ORIENTACIÓN MOTIVACIONALEN JUGADORES AFICIONADOS DE PÁDEL: UN ESTUDIO CORRELACIONAL
autors: David Peris-Delcampo y Enrique Cantón Chirivella


ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA EFICACIA DE PALADA EN REMO DE BANCO FIJO DEL MEDITERRÁNEO
autors: Juan A. Pina-Lozano, Alfonso Penichet-Tomás, Basilio Pueo y José M. Jiménez-Olmedo


EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO SOBRE MARCADORES DE SALUD MENTAL, CALIDAD DE VIDA Y CONDICIÓN FÍSICA EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA
autors: Manuel Rocamora-Serrano, Francisco Ayala, Emilio José López-Rodríguez, Irene Wesolek, María del Pilar García-Vaquero, Alejandro López-Valenciano, Elisa Isabel Sánchez-Romero,,es,RESUMS TESIS DOCTORALS,,es,TESQUES DE LABORATORI I DE CAMP PER AVALUAR LA ESTABILITAT CORE,,en,Diego López Plaça,,es,LA SALUT DE L'ESQUENA A L'EDUCACIÓ,,es,ESTUDI I VALIDACIÓ D'UN QÜESTIONARI DE CONEIXEMENTS SOBRE LA PRÀCTICA D'ACTIVITAT I EXERCICI FÍSIC PER A LA SALUT I LA CURA DE L'ESQUENA A JOVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA,,es,EPIDEMIOLOGIA I MODELS PREDICTORIS DE LESIONS EN EL SOCCER PROFESSIONAL,,en,Revista nº28 completa,,gl


RESÚMENES TESIS DOCTORALES

LABORATORY AND FIELD TESTS TO ASSESS CORE STABILITY
Autor: Diego López Plaza


LA SALUD DE LA ESPALDA EN LA EDUCACIÓN. ESTUDIO Y VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD Y EJERCICIO FÍSICO PARA LA SALUD Y EL CUIDADO DE LA ESPALDA EN JÓVENES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Autor: Vicente Miñana Signes


EPIDEMIOLOGY AND PREDICTIVE MODELS OF INJURIES IN PROFESSIONAL SOCCER
Autor: Alejandro López-Valenciano


Revista nº28 Completa
NOMBRE 27
Portada27
EL EMPRENDIMIENTO DEPORTIVO COMO SALIDA PROFESIONAL DE LOS FUTUROSGRADUADOS EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE ¿CÓMO FOMENTARLO? María de las Huertas González Serrano, Ferran Calabuig y Josep Crespo

ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA CON NIÑOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA: UNA REVISIÓN José Mateu Puchades

NIVEL DE CONDICIÓN FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL A. Rodríguez Gregory y J. Tortosa Martínez


COMPOSICIÒN CORPORAL Y SOMATOTIPO DE LAS DEPORTISTAS DE KARATE-DO DE NORTE DE SANTANDER QUE PARTICIPARON EN LOS XX JUEGOS NACIONALES, COLOMBIA Rafael Enrique Lozano Zapata, Brian Johan Bustos Viviescas, András Alonso Acevedo Mindiola y Víctor Julio Bautista Ardila

HOW SPANISH FITNESS INSTRUCTORS ARE TRAINED: UN ESTUDI COMPARATIVA SOBRE UNA GAMMA DE VARIABLES Beatriz Bernabé,,en,María Dolores González-Rivera i Antonio Campos-Izquierdo,,es,Revista nº27 Completa,,es, María Dolores González-Rivera y Antonio Campos-Izquierdo

Revista nº27 Completa
NOMBRE 26
Portada 26
Revista nº26 Completa,es
NOMBRE 25
Portada Revista25
1.- EL MESURAMENT DE LA INTENSITAT DE L'ENTRENAMENT EN PERSONES MAJORS AMB DETERIORAMENT COGNITIU LLEU I ALZHEIMER LLEU. autors: Cristina Cants, Joan Tortosa, Núria Caus

2.- COMPARACIÓ DE LA RESISTÈNCIA MUSCULAR isomètrica de la musculatura L'CORE EN FUNCIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA EXTRA-ESCOLAR SETMANAL PRACTICADA. autors: Alberto Segarra, Cristina Monleón, Consuelo Moratal

3.- ACTIVITATS FÍSIQUES EN EL MEDI NATURAL A L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA A CENTRES DE SECUNDÀRIA DE LA COMARCA DE LA COSTERA: ANÀLISI I PROPOSTA PRÀCTICA. autors: José Francisco Torres, Cristina Monleón, Víctor Sánchez, María Amparo Torres, Pablo Aranda

4.- ELS PROGRAMES D'EDUCACIÓ EN VALORS A TRAVÉS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I L'ESPORT. autors: Bernardino J. Sánchez-Alcaraz, Gabriel López, Alfonso Valero , Alberto Gómez

5.- LES ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: PERCEPCIÓ DE L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT. autors: Joan Úbeda-Colomer, Pere Molina, José Campos

6.- Anàlisi observacional de jugadors Dones de pol de l'aigua en els Jocs Olímpics jocs disponibles de LONDON 2012. autor: Cristina Menescardi


Revista nº25 Completa
NOMBRE 24
Portada 24
1.- Editorial.- Comiat del Director - Autor: Gustavo Martínez Serrano.
2.- NIVELL DE CONDICIÓ FÍSICA I QUALITAT DE VIDA A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL - autors: Ana Rodríguez Gregory, Juan Tortosa Martínez.
3.- APLICABILITAT DE LA PROVA DE MOTRICITAT GLOBAL PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL "STAY IN STEP" A ESCOLARS AMB SÍNDROME DE DOWN. - autor: Mª Luisa Rodríguez Hernández
4.- ANÀLISI SOBRE L'AUGMENT DE LES APOSTES ESPORTIVES EN ADOLESCENTS ESTUDIANTS I LES CONDUCTES DE RISC ASSOCIADES- Autor: Jose Mateu Puchades.
5.- L'APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES EN L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA - autors: Pau Aranda Mateu, Cristina Monleón García.
6.- EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORT ESCOLAR: ACCIÓ PÚBLICA. MITJANS PER PROMOURE ELS VALORS DEMOCRÀTICS I ELS DRETS DELS MENORS. - Autor: Francisco Delgado Orts.
7.- JOCS OLÍMPICS EN TEMPS DE L'ZIKA.RECOMENDACIONES PER teu viatge A RIO DE JANEIRO - autors: Raquel Medialdea Carrera i Gerardo Cebrián-Torrejón.

Revista nº24 Completa
NOMBRE 23
Portada 23
1.- Editorial.- L'equip professional. - Autor: Emili Lledó Figueres.
2.- ANÀLISI DE LES CONDICIONS LABORALS DELS GESTORS ESPORTIUS A LLOCS INTERMEDIS - Autor: Moisès Grimaldi Uyana.
3.- LA SITUACIÓ PROFESSIONAL, LABORAL I DEMOGRÀFICA DELS RECURSOS HUMANS EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT A ESPANYA: LA POBLACIÓ IMMIGRANT. - autor: Mª Dolores González Rivera
4.- L'AVALUACIÓ de la coordinació motora en nens amb síndrome de Down AMB LA BATERIA D'AVALUACIÓ DE MOVIMENT PER A NENS (MOVIMENT ABC)- autor: Mª Luisa Rodríguez Hernández.
5.- ANÀLISI OBSERVACIONAL DE LES waterpolistes ALS JOCS OLIMPICS DE LONDRES 2012. - autor: Cristina Menescardi Royuela.
6.- EVIDÈNCIES SOBRE L'EFECTE DE L'ENTRENAMENT SOBRE SUPERFÍCIES INESTABLES PER A LA SALUT DE L'CORE. - autors: Alberto Segarra Sanz, Cristina Monleón García, Esther Blasco.
7.- BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ COL·LEGIAL (nº77 BIC) - autors: Vicente Miñana Signes, Vicente Montañana Olaso, Emili Lledó Figueres, Jordi Ruiz Reig.

Revista nº23 Completa
NOMBRE 22
Portada 22
Revista nº22 Completa
NOMBRE 21
Portada 21
1.- Editorial.- Comunicat col·legial davant la iniciativa de regularització laboral i fiscal als professionals de l'esport de base. - Autor: Vicente i Gambau perir.- President del Consell COLEF.
2.- CONEIXEMENT DELS ELEMENTS DE LA CONTRACTACIÓ I DEL CONVENI COL·LECTIU DELS RECURSOS HUMANS D'ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT A ESPANYA - Autor: Antonio Campos Izquierdo.
3.- ORÍGENS DEL CAMPIONAT D'ESPANYA DE TIR AL BLANC AMB FUSELL. - Autor: Jose Miguel García García
3.- BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ COL·LEGIAL (nº76 BIC) - Autor: COLEF CV

Revista nº21 Completa
NOMBRE 20
Portada 20
1.- Editorial.- El / La Titulat / a Universitari / a en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport davant del No Qualificat / a - Autor: Vicente Miñana Signes.
2.- Grau de compliment de les recomanacions d'Activitat Física i ús dels Mitjans Tecnològics de pantalla en adolescents valencians- autors: Alexandra València Peris, Jorge Mora Lizandra, Esther Pérez Gimeno.
3.- Anàlisi del Perfil del Gestor Esportiu en els municipis de més de 5.000 habitants de la Província de Castelló- autors: Sara Rodenas Espí, Juan Antonio Mestre Sancho, Carlos Pablos Abella.
4.- El control de la Pilota d'Or: Crònica crítica sobre la mercantilització del Futbol- autors: Jose Úbeda Colomer, Joan Pere Molina Alventosa.

Revista nº20 Completa
NOMBRE 19
Portada 19
1.- editorial - Autor: Xavier Tomàs Esmel
2.- Situació dels Recursos Humans d'Activitat Física i Esport a les instal·lacions turístiques, residencials i naturals d'Espanya - autors: Gustavo Martínez Serrano, Mª Dolores González Rivera, Jorge Juan Viaño Santasmarina.
3.- Situació actual de la Gestió d'instal·lacions esportives de la Comunitat Valenciana des d'una perspectiva qualitativa - autors: Eduard Mata Varea, Juan Antonio Mestre Sancho, Carlos Pablos Abella, Cristina F. Guijarro García.
4.- Obesitat i exercici en el medi aquàtic - Autor: Sebastien Borreani.
5.- La salut com a eix vertebrador de la programació en l'Educació Física - Autor: Julián Calero Belda.
6.- Formació acadèmica i situació dels recursos humans de ciències de l'Activitat Física i de l'Esport al Regne Unit - autors: Bernabé Mahmoud Bektriz, Estefania Castro Hernández, Tania Alegre Daza.

Revista nº19 Completa
NOMBRE 18
Revista.18 Portada_peq
1.- editorial: ¿Augmentaran les hores d'Educació Física? - Autor: Gustavo Martínez Serrano.
2.- El significat de l'Educació Física per a una alumna immigrant musulmana: Aproximació a un estudi etnogràfic - Autor: Alejandro Valls de la Torre.
3.- Situació laboral de gestors esportius en serveis públics externalitzats - autors: Moisès Grimaldi Uyana, Jesús Fernández Gavira.
4.- Els desplaçaments i el joc de peus en el tennis. Anàlisi de les fases i propostes d'aplicació - Autor: Bernardino Javier Sánchez-Alcaraz Martínez.
5.- Comparación del IMC, activitat física i hàbits sedentaris en alumnes que viuen en entorns rurals versus urbans - autors: Juan Damián González Calatayud, Xavier Tomàs Esmel.
6.- Resum de les actuacions jurídiques dels recursos interposats pel COLEFCAFE-CV: Un pas cap a la Regulació de les Professions de l'Esport - Autor: Vicente Montañana Olaso.
7.- Situació jurídica de les activitats extraescolars deprtivas dels centres escolars públics - Autor: Francisco Delgado Orts.

Revista nº18 Completa
NOMBRE 17
Portada Revista 17
1.- editorial: Recordo, balanç i previsions de futur - Autor: Jose Miguel Montesinos Sanchís.
2.- activitat física, esport i professió: aproximació jurídica - Autor: Carlos Sánchez-Rodríguez.
3.- Educación Físic, gènere i incompetència apresa. Un estudi qualitatiu - autor: Carmen Castillo Moreno.
4.- El Rugby com a contingut de l'Educació Física secundària: "Descobrint el Rugbi a través de les seves normes" - Autor: Manuel Laureda García.
5.- Influència d'un programa terapèutic en medi aquàtic sobre la força estàtica, el grau de flexió dorsolumbar ventral i l'aptitud cardiorespiratòria en dones sanes postmenopàusiques - autors: christian D. Clemente-Polán, Joan J. Manzano-Ventura, Maria A. Grajera-Cangas, Guillermo J. Olcina-Cama.
6.- Identificació de la percepció del client de la qualitat del servei a l'empresa de turisme d'aventura analitzades a Espanya, Itàlia i Costa Rica en relació a la segmentació del país analitzat, a través d'nya percepció del responsable de l'empresa - autors: Mediavilla Saldaña, L., Gómez Encinas, V., Salinero Martín, J. J., Villota Valverde, S.

Revista nº17 Completa
NOMBRE 16
revistas16
1.- editorial: El camí cap a la Regulació, ¿Tornar a començar? - Autor: Nuño Jiménez Walter.
2.- Utilització de les TIC com a recurs metodològic. Proposta d'una webquest com a aplicació pràctica en Activitat Física i Esport - Eutores: María Carrasco Poyatos, Arturo Abraldes Valeiras, Manuel Gómez López.
3.- El test de 20 metres anada i tornada. Revisió teòrica de la seva aplicació en persones amb discapacitat intel·lectual - Autor: Jorge Bayón Serna.
4.- La multiculturalitat en l'educació. Iterculturalidad i estratègies d'intervenció per al diàleg i la igualtat en l'ensenyament de l'Educació Física. Influència de la multiculturalitat en la planificació de continguts d'Educació Física - Autor: Ismael Pérez García.
5.- Importància de l'equilibri en la prevenció d'esquinços de turmell recurrents - Autor: Alejandro Bruno Soler.

Revista nº16 Completa
NOMBRE 15
revistas15
Revista nº15 Completa
NOMBRE 14
revistas14
Revista nº14 Completa
NOMBRE 13
revistas13
Revista nº13 Completa
NOMBRE 12
revistas12
Revista nº12 Completa
NOMBRE 11
revistas11
Revista nº11 Completa
NOMBRE 10
revistas10
Revista nº10 Completa
NOMBRE 09
revistas9
Revista nº09 Completa
NOMBRE 08
revistas8
Revista nº08 Completa
NOMBRE 07
revistas7
Revista Nº07 Completa
NOMBRE 06
revistas6
Revista nº06 Completa
NOMBRE 05
revistas5
Revista nº05 Completa
NOMBRE 04
revistas4
Revista nº04 Completa
NOMBRE 03
revistas3
Revista nº03 Completa
NOMBRE 02
revistas2
Revista nº02 Completa
NOMBRE 01
revistas1
Revista nº01 Completa