Resolució de 23 de novembre de 2021, concurs per a provisió de llocs de personal docent en l’exterior.

El passat 26 de novembre, en el Boletín Oficial del Estado, es va publicar la Resolució de 23 de novembre de 2021, de la Sotssecretaria, per la qual es convoca concurs per a la provisió de llocs de personal docent en l’exterior.

Entre les places també es troben diverses del Cos de Catedràtics i de Professors d’Ensenyament Secundari en l’especialitat d’Educació Física, una per cada centre dels següents:

  • Andorra, Escaldes-Engordany y La Margineda: Colegio Español María Moliner.
  • Francia, Neuilly Sur Seine: Liceo Español Luis Buñuel.
  • Marruecos, Casablanca: Instituto Español Juan Ramón Jiménez.
  • Marruecos, Rabat: Colegio Español de Rabat.
  • Marruecos, Tánger: Instituto Español Severo Ochoa.
  • Portugal, Lisboa: Giner de los Ríos.
  • Bélgica, Bruselas: Escuela Europea de Bruselas IV.

Entre altres requisits, s’indica “Podran sol·licitar aquests llocs el personal funcionari de carrera pertanyent als cossos docents que s’especifiquen en l’annex I, qualsevol que siga l’Administració educativa de la qual depenguen, sempre que reunisquen els següents requisits”. A més “Comptar amb una antiguitat mínima de tres anys com a funcionari o funcionària
de carrera en servei actiu en el respectiu cos docent[…]”.

El termini de presentació. El termini de presentació serà de quinze dies hàbils, que va començar a computar-se el dia 30 de novembre de 2021.

Tota la informació queda recollida en les següents BASES.

Compartir aquesta notícia