Revista Activitat Física i Esport

Què és?

La revista Activitat Física i Esport: Ciència i Professió és una publicació periòdica del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l ́Activitat Física i de l ́Esport de la Comunitat Valenciana. El seu objectiu, a més d’informar els col·legiats de les actuacions dutes a terme pel COLEF CV, és l’edició d’articles d’opinió, assajos, treballs de recerca, comentaris crítics de publicacions, revisions bibliogràfiques, estudis i experiències, relacionats amb les Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, amb els seus professionals i amb altres Ciències relacionades amb aquest ámbito.se editen dos números a l’any en els mesos de juny i desembre. La revista Activitat Física i Esport: Ciència i Professió admet Treballs en castellà i anglés. No obstant això, tots els Treballs hauran de contindre un resum en espanyol i anglés.Els treballs presentats es revisen per dos revisors experts anònims pertanyents al Comité Científic de la Revista, els qui dictaminen la idoneïtat o no de la seua publicació.
En l’actualitat RAFDCP es troba registrada en Latindex, ISCO (CINDOC), DIU, Dialnet, INRECS, SportDoc, Index Copernicus, MIAR, Google Acadèmic i continuem treballant per a millorar i augmentar aquestes indexacions.

Arxiu

FORMA PART D’UN GRAN COL·LECTIU

Convenis, acords i molts més