IMPORTANT:

El / la que subscriu, SOL·LICITA sigui publicada la OFERTA D'OCUPACIÓ mitjançant el IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT de la Comunitat Valenciana, comprometent-se a complir amb el que estableix la legislació vigent, així com per la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, l'Esport i L'Activitat Física de la Comunitat Valenciana [2011/3404].

El COLEF CV es reserva el dret de rebutjar a penjar de l'oferta en cas d'incompatibilitat amb els interessos defensats per aquesta Corporació de Dret Públic.

 

Descarregar Document a emplenar

 

Un cop emplenat remetre per correu electrònic a,es info@colefcafecv.com


 

En compliment de la L.O.15 / 1.999 de Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les dades per tu. facilitades, formaran part del nostre fitxer de gestió. La finalitat d'aquest fitxer és poder mantenir futures comunicacions per la relació iniciada. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancelación y oposición en la sede del Il•lustre Col•legi Oficial de Llicenciats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Comunitat Valenciana C/ Passeig El Rajolar, 5 acc, 46100 Burjassot (València).