Per acord de la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Comunitat Valenciana, en el seu Reunió del passat 24 de gener de 2013, CADA COL·LEGIAT / A que contribueixi a augmentar el nombre de Col·legiats / des d'aquesta delegació autonòmica, OBTINDRÀ UN 25% DE DESCOMPTE en la quota de l'any següent PER CADA NOU COL·LEGIAT / A.

Per poder computar dit descompte cal que el NOU COL·LEGIAT / A present en el moment de la formalització del seu ingrés, còpia de la declaració jurada que s'adjunta, signada pels dos interessats (El Col·legiat / a promotor / es i la NOVA INCORPORACIÓ).

Amb la contribució de tots / es, SEREM MÉS FORTS.

 

NOTA:Serà imprescindible per a l'aplicació del descompte presentar aquestes declaracions abans del 31 de desembre de l'any en curs. El màxim descompte computable és el 100% de la quota de l'any següent, corresponent a 4 nous col·legiats / des per col·legiat / any (no serà acumulable a ejericios posteriors).

BENEFICIA'T DE SER PROMOTOR / A DE LA TEVA COL·LECTIU PROFESSIONAL

 

Descarregar Model Declaració Jurada