A continuació presentem en aquesta secció per què cal col · legiar i els seus avantatges.

RAONS:

 • Actualment el desenvolupament de l'exercici professional, en l'àmbit públic i privat, comporta riscos causats a tercers i que poden ser objecte d'alguna demanda: Responsabilitat Civil.
 • Per corporativisme: pertànyer a un col · lectiu que ha d'estar agrupat davant dels interessos del nostre camp professional, sentint-se representat davant les institucions públiques i privades.

VENTAJAS DE COLEGIARSE:

 • Assegurança de Responsabilitat Civil: tot col · legiat / da pel fet de pertànyer a alguns dels Il · lustres Col · legis Oficials Autonòmics de Llicenciats en Educació Física o Ciències de l'Activitat Física i Esport o al COLEF Central té una pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil (Póliza Disponible en el área restringida de los Colegiados/as).
 • Les garanties d'aquesta pòlissa empara la Responsabilitat extracontractual que civil i legalment, fins als límits establerts, puguin exigir al prenedor / a assegurat, per danys corporals i / o materials causats a tercers, en les seves persones o fora de l', així mateix queda coberta Responsabilitat Civil del Prenedor com a organitzador i / o promotor d'excursions, conferències, visites i altres. Les quanties econòmiques cobertes arriben fins als 2.000.000,00 €, en funció de les garanties a cobrir. Disposes de la informació completa de la pòlissa en aquesta web.
 • Resolució de dubte de caràcter legal,es: (tant a nivell regional i el nacional).
 • Informació: de les actuacions professionals i legislativa tant dels col · legis autonòmics com a nivell nacional, ja sigui via correu ordinari, via correu electrònic o mitjançant les webs corresponent.
 • REEFD: todos los colegiados/as reciben en su en formato digital y de forma gratuita la Revista Española de Educación Física y Deporte y la respectiva a su autonomía.
 • Convenis: els diferents col · legis autonòmics ia nivell central, disposen de convenis amb entitats públiques i privades. Rebràs informació puntual de tots ells i els beneficis dels mateixos
 • Cursos de formació: a través dels col · legis autonòmics i el central s'ofereixen nombrosos cursos de formació amb descomptes i beneficis per als col · legiats / des.
 • Borsa de treball: periòdicament es publiquen a través dels Col · legis Autonòmics ofertes i demandes d'ocupació per als col · legiats.
 • Premis: anualment es convoquen a través de diversos col · legis autonòmics diversos premis d'investigació i de fotografia on poden participar els col · legiats / des.
 • Pàgines Web: tant dels col · legis autonòmics com del central, amb informació diversa i accés restingrido en aquelles que ho requereixin només per col · legiats / des.

T'animem des d'aquestes línies a exercir el teu dret a col · legiar a través dels col · legis autonòmics o del central en funció del teu lloc d'activitat professional.

¡ Entra en la sección solicitud de colegiación y colégiate !