Des del vostre col·legi professional i amb motiu de la crisi de COVID19, la Junta de Govern de l'COLEFCV, ha determinat establir un seguit d'accions que marcaran el nostre treball en els propers mesos.

El COLEFCV es troba obert a totes les propostes que, suggeriments i accions que desitgin fer-nos arribar tant els nostres col·legiats com la ciutadania en general, perquè #EsteVirusloParamosEntreTodos.

Complint amb els nostres fins estatutaris, deontològics i legals, la nostra corporació ja s'ha posat a disposició de l'administració de la Generalitat Valenciana i la resta d'institucions per col·laborar en aquells aspectes en què tenim competències legals, sense perjudici de qualsevol altra acció que s'estimi per part de les institucions.

Comunicat de l'President

Carta presentació de President de l'COLEF-CV

A continuació, podeu accedir a les diverses accions de l'esmentat pla:

 

accions

 

 

Comunicats COLEF CV

 

 

 

 

Notícies

 

 

 

 

 

ciutadania

 

 

 

 

 

professional

 

 

 

 

 

Enllaços

 

 

 

Taules sectorials Post COVID-19Documentació de suport

Document elevat a Conselleria

 

Projecte de la TAULA

Respostes Silvia Bañares

Respostes Luis Adell

Respostes Carmen Albert

Informe | MESA: Claus de l'EF en els nous desafiaments de l'Educació

 

Projecte de la TAULA

Documentació de suport

Informe Reobertura de Piscines