La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), seu del III Seminari web informatiu per a entitats locals, sobre el Pla “EN MOVIMENT” (Pla autonòmic de prescripció d’activitat i exercici físic).

La seu de la FVMP, va ser seu dilluns passat 12 de febrer d’un nou seminari web informatiu per a entitats locals interessades en l’adhesió i posada en marxa del Pla “En *moviment”. El citat pla, és una iniciativa de la Generalitat Valenciana, coordinada a través de la Conselleria de Sanitat, la Conselleria de Cultura i Esport i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

El seminari web va comptar amb la presència de Modesto Martínez (Vicesecretari de la FVMP), Luis Cervera (Director General d’Esport), i Hermenegildo Puchades (Tècnic de la Direcció General d’Esport) i Jose Luis Herreros (president COLEF CV).

La labor del COLEF CV en el Pla “En moviment” ha sigut constant des de la seua gestació i implantació, com a corporació de dret públic col·labora de l’administració de la Generalitat Valenciana. De tal forma, la nostra corporació ha realitzat assessorament a la Conselleria de Sanitat, Conselleria de Cultura i Esport i la pròpia FVMP, així com els municipis de la Comunitat Valenciana, per a posar en marxa en pla en els seus respectius territoris.

La sessió del passat dilluns 12 de febrer de 2024, pot visualitzar-se seguidament:

Informació complementària sobre el Pla EN MOVIMENT:

Per a una informació més extensa i completa sobre el pla, es faciliten els següents enllaços informatius:

1.- QUE ÉS EL PLA “EN MOVIMENT?:

2.- QUINS SON ELS ANTECEDENT I LA SEUA GÈNESIS?  https://colefcafecv.com/la-conselleria-de-cultura-y-deporte-convoca-subvenciones-por-un-importe-de-1-200-000-e-para-que-las-entidades-locales-impulsen-el-plan-en-moviment/

3.- COM ES REGULA I ARTICULA EL PLA?

4.- QUINES AJUDES I SUBVENCIONS S’HAN ATORGAT A LES ENTITATS LOCALS PER A IMPLANTAR EL PLA “EN MOVIMENT” DURANT EL 2023?


RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2023, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a entitats locals per a l’execució del programa de prescripció d’activitat i exercici físic orientat a la salut denominat «En moviment» (https://dogv.gva.es/datos/2023/11/14/pdf/2023_11290.pdf)

5.- QUINES AJUDES I SUBVENCIONS EXISTEIXEN PER A IMPLANTAR EL PLA EN UN MUNICIPI O MANCOMUNITAT DURANT EL 2024?

  • El DOGV Num. 9756 de data 30.12.2023, publica la convocatòria de subvencions per a l’exercici 2024.
  • Tota la informació sobre les bases, així com el tràmit específic de sol·licitud es troba en la pàgina web de la Direcció General d’Esport: https://cultura.gva.es/es/web/deporte/programa-en-moviment
  • El plaç per a presentar la documentació de justificació finalitza el 30 de novembre de 2023

6.- MÉS INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT GRATUÏT PER A LES ENTITATS LOCALS:

Compartir aquesta notícia