En aquesta pàgina es pot accedir als informes que des de les diferents comissions de treball que disposa l'COLEF CV,,es,document,,es,Informe de la Comissió d'Experts de Pilota Valenciana,,es,Comissió pilot d'experts de València,,gl,Informe de la Comissió d'Educació i Formació del COLEF-CV des de l'aprovació de la LOMCE fins a l'estat actual,,es,Comissió d'Educació i Formació,,es,Vicente Miñana representa el COLEF CV en la Trobada d'Intercanvi d'Experiències en Educació Física a València,,es,PROCIDEP,,ro,I Congrés Andalús de Professionals de Ciències de l'Esport,,es, es vagin elaborant.

TítuloComisiónDocumento
Informe sobre programes electorals en matèria esportiva: eleccions Autonòmiques 2019.

23/04/2019
Comissió de Relacions PolítiquesInforme

Informe de la Comisión de Expertos de Pilota Valenciana.

12/06/2018
Comisión de Expertos Pilota Valenciana.Informe

Decàleg
Informe de la Comisión de Educación y Formación del COLEF-CV desde la aprobación de la LOMCE hasta el estado actual.

08/05/2018
Comisión de Educación y Formación.Informe
Estudi propostes programàtiques de l'Esport 2015.

Comissió de Relacions PolítiquesInforme