La Revista Activitat Física i Esport,,es,editada por el COLEF Comunitat Valenciana,,ca,es troba inclosa en nombrosos portals de difusió de producció científica nacionals i internacionals,,es,a més de Catàlegs i bases de dades així com en diferents índexs de qualitat,,es,en construcció,,es: Ciència i Professió, editada por el COLEF Comunitat Valenciana, es troba inclosa en:
1.Latindex
2. ISCO (CINDOC)
3. DICE,
4. Dialnet,
5. INRECS,
6. SportDoc,
7. Index Copernicus,
8. MESURA
9. google scholar