A fi d'adaptar la seva oferta formativa als interessos del nostre col·lectiu,,es,us traslladem omplir la present enquesta,,es,els resultats,,es,seran objecte d'estudi i debat per part de la Junta de Govern,,es,El termini establert per a la recopilació de respostes queda OBERT de forma INDEFINIDA,,es,TIPUS D'ACTIVITAT,,es,Curs Preparació d'Oposicions,,es,CONDICIONS PER INSCRIPCIÓ I RESERVA DE PLAÇA,,es,XERRADA,,es,gratuïta,,es, os trasladamos rellenar la presente encuesta, cuyos resultados, serán objeto de estudio y debate por parte de la Junta de Gobierno.

El plazo establecido para la recopilación de respuestas queda ABIERTO de forma INDEFINIDA.

a8bcd239-7190-4d97-b181-384314be6521

El Plan de Actividades Formativa [PAF] de l'COLEF CV és l'oferta d'activitats de formació permanent que el Col·legi difon cada curs escolar. En l'oferta es distingeixen per una banda les Jornades formatives, Cursos i formacions Postgrau. Aquestes activitats poden ser organitzades pel Col·legi o, por otro lado, ser col·laborador de les mateixes.

JORNADAS

CURSOS

POSTGRAUS