Formació per al disseny de programes d’activitat i exercici físic saludables | 2a Edició.

Ja és possible inscriure’s a la 2a edició de la Formació per al Disseny  de Programes d’Activitat i Exercici Físic Saludables de la Direcció General d’Esports de la Comunitat Valenciana.

El BOE que regula el Pla de Prescripció d’Exercici Físic en les CCAA (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2022-11933) s’ha vehiculitzat a la Comunitat Valenciana, amb una coordinació entre les Conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública i Conselleria d’Educació, Cultura i Esports. Dins de les fites que este pla proposa per a la Comunitat Valenciana, s’establix el de formació dels professionals de tots dos sectors.

El *COLEF CV, com a habitual col·laborador de la Generalitat Valenciana, ha sigut designat per la nostra Direcció General d’Esports, per a coordinar una de les formacions, titulada: Disseny de programes d’activitat i exercici físic saludables (Edició 2 Març 2024). Esta formació s’enclava dins del Pla de Formació de la Direcció General Esports per al 2024, i la publicació del qual ja es pot consultar en el Dogv (https://dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2023/816&l=1).

Es tracta d’una formació exclusiva per a Titulades/us Universitaris en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (EL TU CAFD) col·legiades al COLEF CV.

Si encara no eres col·legiada/o, tens ocasió de donar-te d’alta ara, amb un descompte del 50% en la teua quota en el moment de l’alta, per a poder cursar esta formació.   

Enllaç a la pàgina de L’Escola de l’Esport de la GVA amb tota la informació:

Curs: Formació per al disseny de programes d’activitat i exercici físic saludabñes (Ed. 2) – NextGenerationEU – Formació Esportiva – Generalitat Valenciana (gva.es)

Programa complet: 

https://formaciondeportiva.gva.es/documents/163982956/371687744/info_habitos_ed1_v.pdf/c1ec277d-fb33-79bc-1a54-571419d52079?t=1684158970635

Público destinatari | Orde de prelació:

  • Preparadors físics (llicenciats en Educació Física i graduats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport) col·legiats de COLEF Comunitat Valenciana.
  • Llicenciat/Graduat en *CCAFE, que acredite estar treballant en la Comunitat Valenciana, en àmbit municipal en programes de prescripció d’exercici físic o similars, mitjançant certificació de l’ajuntament o empresa prestadora del servici.
  • Llicenciat/Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport que exercisca o residisca en la Comunitat Valenciana.

Enllaços a contingut rel·lacionat:

Compartir aquesta notícia