Plataforma i oficina d’atenció al col·legiat OAC

Plataforma i oficina d’atenció al col·legiat OAC>Benvingut

Què és?

L’oficina d’atencion al ciutadà de l’Il·lustre Col·legi de Llicenciats en Educació física i Ciències de l’Activitat Física i esport de la Comunitat Valenciana, naix de la necessitat d’atendre la defensa, queixes, reclamacions o suggeriments dels ciutadans, en qualsevol de les seues actuacions professionals i necessiten recórrer al col·legi professional.
Dins de les seues funcions, estaran l’atenció, orientació, informació i ajuda als ciutadans.
En l’Estat Espanyol la Finestreta Única constitueix l’agrupament -en una sola instància o organisme- de tots els tràmits diferents que el/la ciutadà/a deure realitzar davant l’Administració Pública amb una fi particular.
Les Finestretes Úniques es creen per a agiliar els pagaments i els procediments oficials en la consecució de permisos, acreditacions, recursos, serveis o presentació de sol·licituds, evitant que el/la ciutadà/a patisca les conseqüències de la dispersió espacial imposada per l’estructura de les diferents administracions i el complex organigrama de cadascuna d’elles.
El concepte “Finestreta Única” cal entendre-ho des del punt de vista del/a ciutadà/a, és a dir, com un punt en el qual aquest puga trobar toa la informació que necessita.

Per què?

L’OACC tracta de centralitzar i canalitzar totes aquelles qüestions que es plantegen al col·legi i que necessiten una atenció i seguiment, per a una millor i més ràpida solució i comunicació sobre qualsevol qüestió relacionada amb el col·legi.
Article 10, de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals.
Les Organitzacions Col·legials disposen d’una pàgina web perquè, a través de la Finestreta Única prevista en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, els/as professionals puguen realitzar tots els tràmits necessaris per a la col·legiació, el seu exercici i la seua baixa en el Col·legi Professional corresponent, a través d’un únic punt, per via
electrònica i a distància.
A través de la referida Finestreta Única, per a la millor defensa de les persones consumidores yusuarias, les Organitzacions Col·legials ofreceren 1) el registre de persones col·legiades, 2) l’accés al registre de societats professionals, 3) les vies de reclamació i els recursos que podran interposar-se en cas de conflicyo, 4) les dades de les associacions o organitzacions de persones consumidores i usuàries als quals les persones destinatàries dels serveis professionals poden dirigir-se per a obtindre assistència, i 5) el contingut dels codis deontològics.

Per a què?

La Finestreta Única té com a objectiu cobrir el compliment dels requisits exigits conforme a la:
Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals (article 10).
Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (article 18).
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre l’accés a les activitats de serveis i el seu exercici (article 10).
L’organització col·legial, ha adoptat les mesures necessàries per al compliment del que es preveu en l’article 6 dels Estatuts Generals de l’Educació Física i Esportiva, incorporant per a això les tecnologies precises, i creant i mantenint les plataformes que garantisquen la interoperabilitat entre els diferents sistemes i l’accessibilitat de les persones amb discapacitat.

Per a qui?

  • Consumidores i/o usuaris/as,
  • Institucions, empreses o qualsevol tipus d’organització.

Com accedir a realitzar sol·licituds i tràmits?

Es requereix estar donat d’alta per a la realització d’uns certs tràmits, i se sol·licita identificació
per a la gestió posterior d’aquestes.

Plataforma d’accés al col·legiat

La plataforma d’accés és el portal del col·legiat on et permet disposar de tots els serveis del col·legi 24 hores al dia, 365 dies a l’any.
La teua zona privada et permet l’accés a la teua informació, tràmits i sol·licituds, inscriure’t a cursos de formació i molt més.
El portal del col·legiat és el canal de comunicació directa amb el col·legi.

Desconectar

FORMA PART D’UN GRAN COL·LECTIU

Convenis, acords i molts més