Warning: Undefined array key "class" in /home/colefcaf/public_html/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 41

Sol·licitud de sinistre

  Dades de l'interessat

  (Només si Tipus de persona és Física)

  (Només si Tipus de persona és Jurídica)

  Dades del representant

  (Només si Tipus de persona és Física)

  (Només si Tipus de persona és Jurídica)

  (Només si el Poder de representació que ostenta =Estic adherit a un conveni amb aquesta
  corporació per a representar a l'interessat)

  Dades a l'efecte de notificacions

  Dades del sinistre


  Descripció dels fets

  Consentiment i deure d'informar els interessats
  sobre protecció de dades

  En compliment de la L.O. 03/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de caràcter Personal i RGPD 679/2016 l'informem que les dades personals facilitades per vosté seran objecte de tractament pel COLEFCAFE-CV amb la finalitat de poder mantindre i gestionar la relació com a precol·legiat en els seus diferents àmbits d'actuació el que li permetrà poder rebre informació periòdica del Col·legi, la seua activitat o la d'aquells col·laboradors d'aquest i tramitar les seues sol·licituds. El titular presta consentiment a l'efecte de realitzar les gestions pertinents respecte de la verificació de situació d'estudiant de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, requisit sine quanon per a poder integrar-se com a membre Precol·legiat del Col·legi. Les dades no seran cedits a tercers excepte per imperatiu legal o per ser necessari per a poder dur a terme la finalitat per la qual es van facilitar. Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la seu de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Comunitat Valenciana C/ Passeig El Rajolar, 5 acc, 46100 Burjassot (València) a l'atenció del seu Delegat de Protecció de Dades.

  Signatura

  CONTACTE

  Dubtes i suggeriments tràmits i sol·licituds