Warning: Undefined array key "class" in /home/colefcaf/public_html/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 41

Sol·licitud de de ingrés a grup de col·laboradors

  Dades de l'interessat

  (Només si Tipus de persona és Física)

  (Només si Tipus de persona és Jurídica)

  Dades del representant

  (Només si Tipus de persona és Física)

  (Només si Tipus de persona és Jurídica)

  (Només si el Poder de representació que ostenta =Estic adherit a un conveni amb aquesta corporació per a representar a l'interessat)

  Dades a l'efecte de notificacions

  Adscriure'm a Comissions (a totes les que es vulga)*

  Actes de representació

  Esdeveniments esportius (diversos membres)

  Elaboració d'informes

  Elaborar notes informatives

  Assistència a entrevistes o reunions

  Redacció del BIC

  Manteniment de les xarxes socials (diversos membres)

  Revista científica (diversos membres)

  Gestió consultes col·legials (diversos membres)

  Controlar i gestionar els cursos de formació

  Convenis de col·laboració, partners, patrocinadors, etc.

  Lectures i valoracions personals

  Qualsevol altra que proposes…

  Consentiment i deure d'informar els interessats sobre protecció de dades

  En compliment de la L.O. 03/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de caràcter Personal i RGPD 679/2016 l'informem que les dades personals facilitades per vosté seran objecte de tractament pel COLEFCAFE-CV amb la finalitat de poder mantindre i gestionar la relació com a precol·legiat en els seus diferents àmbits d'actuació el que li permetrà poder rebre informació periòdica del Col·legi, la seua activitat o la d'aquells col·laboradors d'aquest i tramitar les seues sol·licituds. El titular presta consentiment a l'efecte de realitzar les gestions pertinents respecte de la verificació de situació d'estudiant de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, requisit sine quanon per a poder integrar-se com a membre Precol·legiat del Col·legi. Les dades no seran cedits a tercers excepte per imperatiu legal o per ser necessari per a poder dur a terme la finalitat per la qual es van facilitar. Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la seu de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Comunitat Valenciana C/ Passeig El Rajolar, 5 acc, 46100 Burjassot (València) a l'atenció del seu Delegat de Protecció de Dades.

  Signatura

  CONSULTA

  El servei d’ofertes d’ocupació