Warning: Undefined array key "class" in /home/colefcaf/public_html/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 41

Cita prèvia

Normes d’ús del sistema d’atenció mitjançant cita prèvia

1.Normes generals

La sol·licitud de cita prèvia per a la prestació d’un servei per part de la corporació podrà realitzar-se a través de sol·licitud o tràmit electrònic, per telèfon o presencialment.
Així mateix, el ciutadà podrà triar a través que mitjà vol ser atés, telemàtic (una videollamada), telefònic o presencialment.
Si per qualsevol motiu no poguera fer ús de la seua cita, anul·le-la perquè altres persones puguen fer ús d’ella.

2.Atenció telemàtica (videollamada)

El ciutadà-a podrà ser atés per mitjans telemàtics, per a això podrà accedir a una videollamada a través de l’enllaç que se li proporciona en la confirmació de la seua cita prèvia. No podrà accedir a la videollamada fins a deu minuts abans de l’hora de la cita, passant en un primer moment a una sala d’espera fins que es confirme per part d’aquesta entitat la videollamada, una vegada que la persona que li atendrà aquest lliure. Si arribada l’hora de la seua cita no haguera accedit a la reunió, es mantindran cinc minuts de cortesia passats els quals s’anul·larà la seua cita.

3.Atenció presencial

Només es podrà accedir presencialment als serveis municipals amb cita prèvia.
Els ciutadans que es presenten en les oficines de la corporació sense cita prèvia hauran de sol·licitar-la perquè se’ls facilite segons la disponibilitat de dia/hora existent.
No se’ls atendrà si no es disposa d’aquesta cita.
La recepció del personal amb cita prèvia només estarà permesa deu minuts abans de l’hora de la seua cita, per a garantir l’ordre d’atenció d’aquestes. Si arribada l’hora de la seua cita no haguera comparegut, es mantindran cinc minuts de cortesia passats els quals s’anul·larà la seua cita En arribar a l’entitat, podrà confirmar la seua presència a través de la URL que va rebre en el correu de confirmació de la seua cita.

4.Atenció teléfonica

Al voltant de l’hora de la seua cita es posaran en contacte amb vosté des d’aquesta corporació, en el número de telèfon que haja sigut facilitat en fer la sol·licitud. És de vital importància que vosté estiga atent a la trucada de telèfon, que es repetirà fins a dues ocasions per a intentar la seua localització. Si després de dos intents no és possible localitzar-li s’anul·larà la seua cita.

Horari de cita prèvia

  • De Dilluns a Divendres de 9.00 a 15.00 hores.
  • Dilluns, Dimecres i Dijous de 16.00 a 18.30 hores.
  • Durant els mesos de Juliol i Agost no existeix horari d’atencion a les vesprades.

    SER COL·LEGIAT

    Avantatges i molt més