Warning: Undefined array key "class" in /home/colefcaf/public_html/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 41

Cercador de col·legiats

Cercador de professionals

El cercador de professionals correspon amb el cens col·legial de l’Il·lustre Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i Esport de la Comunitat Valenciana.

Si eres ciutadà

Troba al professional de manera fàcil i segura

Si eres col·legiat

Gestiona el teu perfil públic professional en la teua àrea privada i augmenta la teua visibilitat

Marque les caselles que desitge per a buscar en la nostra base de dades de Gescol.
En relació amb la regulació de protecció de dades de caràcter personal pel que fa a les fonts accessibles al públic, s’informa que cap dels col·legiats ha prestat consentiment per a l’ús de les seues dades amb finalitats publicitaris i/o comercials, per tant l’ús de les dades per a aqueixes finalitats podrà suposar una sanció greu per import de 60.000 € fins a 300.000 € conforme al que s’estableix en l’art. 44.3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Obtingues més informació dels nostres serveis


Formularis

Tràmits i sol·licituds

Benvingut

Oficina d’atenció

Formulari

Cita prèvia

CITA PRÈVIA

Sol·licitud per a qualsevol consulta ciutadana