Warning: Undefined array key "class" in /home/colefcaf/public_html/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 41

Benvinguts

Què és?

L’oficina d’atencion al ciutadà de l’Il·lustre Col·legi de Llicenciats en Educació física i Ciències de l’Activitat Física i esport de la Comunitat Valenciana, naix de la necessitat d’atendre la defensa, queixes, reclamacions o suggeriments dels ciutadans, en qualsevol de les seues actuacions professionals i necessiten recórrer al col·legi professional.
Dins de les seues funcions, estaran l’atenció, orientació, informació i ajuda als ciutadans.
En l’Estat la Finestreta Única constitueix l’agrupament en una sola instància o organisme de tots els tràmits diferents que el/la ciutadà/a deure realitzar davant l’Administració Pública amb una fi particular.
Les Finestretes Úniques es creen per a agilitar procediments oficials en la consecució de permisos, acreditacions, recursos, serveis o presentació de sol·licituds, evitant que el/la ciutadà/a patisca les conseqüències de la dispersió espacial imposada per l’estructura de les diferents administracions i el complex organigrama de cadascuna d’elles.
El concepte “Finestreta Única” cal entendre-ho des del punt de vista del/a ciutadà/a, és a dir, com un punt en el qual aquest puga trobar toa la informació que necessita.

Per què?

L’OAC tracta de centralitzar i canalitzar totes aquelles qüestions que es plantegen al col·legi i que necessiten una atenció i seguiment, per a una millor i més ràpida solució i comunicació sobre qualsevol qüestió relacionada amb el col·legi.
Article 10, de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, “Les Organitzacions Col·legials disposen d’una pàgina web perquè, a través de la Finestreta Única prevista en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, els/as professionals puguen realitzar tots els tràmits necessaris per a la col·legiació, el seu exercici i la seua baixa en el Col·legi Professional corresponent, a través d’un únic punt, per via electrònica i a distància”.
A través de la referida Finestreta Única, per a la millor defensa de les persones consumidores i usuàries, les Organitzacions Col·legials ofreceren 1) el registre de persones col·legiades, 2) l’accés al registre de societats professionals, 3) les vies de reclamació i els recursos que podran interposar-se en cas de conflicyo, 4) les dades de les associacions o organitzacions de persones consumidores i usuàries als quals les persones destinatàries dels serveis professionals poden dirigir-se per a obtindre assistència, i 5) el contingut dels codis deontològics.

Per a què?

La Finestreta Única té com a objectiu cobrir el compliment dels requisits exigits conforme a la:

  • Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals (article 10).
  • Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (article 18).
  • Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre l’accés a les activitats de serveis i el seu exercici (article 10).


L’organització col·legial, ha adoptat les mesures necessàries per al compliment del que es preveu en l’article 6 dels Estatuts Generals de l’Educació Física i Esportiva, incorporant per a això les tecnologies precises, i creant i mantenint les plataformes que garantisquen la interoperabilitat entre els diferents sistemes i l’accessibilitat de les persones amb discapacitat.

Per a qui?

  • Consumidors i/o usuaris
  • Institucions, empreses o qualsevol tipus d’organització

Com accedir a realitzar sol·licituds i tràmits?

Es requereix estar donat d’alta per a la realització d’uns certs tràmits, i se sol·licita identificació per a la gestió posterior d’aquestes.


Obtingues més informació dels nostres serveis


Cercador

Col·legiats

Formularis

Tràmits i sol·licituds

Formulari

Cita Prèvia

FORMA PART D’UN GRAN COL·LECTIU

Convenis, acords i molts més