2016_Estudi_RiscPersNoQualif_CARTELL

Aquest projecte tracta d'involucrar a tots els col·legiats perquè contribueixin, des de la seva experiència, a definir situacions de risc en l'esport i l'activitat física. Com s'estan afrontant, aquestes situacions, per persones gairebé sense o nul·la qualificació, i com podrien ser resoltes si la direcció tècnica fos assumida per una persona qualificada.

Descripció del projecte

formulari

[easy_contact_forms fid = 18]