Educació

Què és?

La creació de la comissió d’educació naix del programa i pla d’acció de la nova Junta de Govern del COLEF-CV 2018-2022. La promoció de comissions especialitzades és una de les funcions principals del Col·legi en el compliment dels seus fins, atés que permeten garantir una organització col·legial eficaç amb la participació dels seus membres, oferint una resposta a les demandes dels nostres col·legiats.

Qui som?

La comissió d’educació aquesta composta pels següents membres de la comporación col·legial:

Vicente Miñana Signes
Vicepresident COLEF CV
Col·legiat núm. 11.923
Nuño Jiménez Walter
Vocal del COLEF CV
Col·legiat núm. 7.761

Luis Gines Climent
Tresorer del COLEF CV
Col·legiat núm. 11.449
Rubén Sanchis Serrano
Vocal del COLEF CV
Col·legiat núm. 13.283

Àmbits professionals

L’àmbit professional en el qual actua principalment aquesta comissió és en l’àmbit educatiu en el qual el docent necessita un grau/llicenciatura de Ciències de l’activitat física i esport.

Professor d’Educación Física

Educació Secundària Obligatòria, batxillerat i cicles formatius

Professor

Universitari

Educació

Pública – Privada – Concertada

Objectius que persegueix la comissió

 1. Assessorar sobre qüestions relatives a l’educació física tant a col·legiats com a qualsevol entitat pública o privada que tinga relació amb l’educació.
 2. Establir xarxes de contactes amb agents del sector (Sindicats, Universitat, AMPA, partits polítics, etc…) per a millorar la qualitat de l’assignatura d’educació física, així com l’augment d’hores d’aquesta.
 3. Col·laborar amb la “Conselleria d’Educació, Cultura i Esport” i participar activament en el desenvolupament del currículum d’educació física.
 4. Fomentar, col·laborar, patrocinar i programar xarrades, webinars, conferències i formacions d’interés per a tots els docents.
 5. Participar en tots aquells fòrums de treball, reunions, comissions, relacionats amb els objectius de la Comissió.
 6. Donar visibilitat a projectes innovadors.
 7. Resoldre dubtes de col·legiats relatives a processos selectius per a ingrés i accessos als Cossos de Professors d’Ensenyament Secundari.
 8. Reflexionar sobre el paper de l’educació física dins del sistema educatiu
 9. Fomentar sinergies entre col·legiats amb objectius comuns de treball
 10. Promoció de l’activitat col·legial en seminaris, Congressos i tallers docents, així com de la promoció de l’activitat física, l’esport i la salut com mig de desenvolupament integral i millora del benestar en els joves.

Funcions

 • Assessorar jurídicament els docents en la seua labor dins de l’educació.
 • Col·laborar amb el “CEFIRE ARTÍSTIC EXPRESSIU” en les jornades d’experiències dels professors.
 • Crear materials didàctics d’interés per als docents.
 • Promoure xarrades i webinars sobre temes d’interés en el món de l’educació.
 • Redactar informes relatius a l’àmbit educatiu (3h EF).Avaluar la situació actual de l’assignatura i realitzar accions concretes per a millorar aquesta situació.
 • Resoldre dubtes i problemàtiques que puguen plantejar els col·legiats.
 • Posar en contacte a col·legiats amb projectes comuns
 • Reunions periòdiques per a intercanvi de punts de vista

Activitat

En la secció d’activitat trobaràs l’actualitat en les diferents iniciatives que aquesta duent a terme la comissió Educació.

El TSJM avala la tercera hora d’Ed. Física | Comunitat de Madrid

El TSJM avala la tercera hora d’Ed. Física | Comunitat de Madrid

En la present entrada, ens fem ressò de la notícia publicada pels companys/as del COPLEF Madrid en la qual que traslladen que segons informa La Razón, el Tribunal Superior de…

Dec 23, 2021
Resolució de 23 de novembre de 2021, concurs per a provisió de llocs de personal docent en l’exterior.

Resolució de 23 de novembre de 2021, concurs per a provisió de llocs de personal docent en l’exterior.

El passat 26 de novembre, en el Boletín Oficial del Estado, es va publicar la Resolució de 23 de novembre de 2021, de la Sotssecretaria, per la qual es convoca…

Dec 23, 2021

Serveis

Oferim als nostres col·legiats servei de formació, ofertes d’ocupació, consulta i assessorament professional en els diferents àmbits de la comissió.

Formació

En línia i presencial

Ofertes

Ocupació

Consultes

Professionals

LA PROFESSIÓ

Forma part d’un gran col·lectiu