Condicions d’ús

Versió 1.0 |Data de publicació 01/02/2021

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ DE PROPOSTES DE FORMACIÓ DEL COLEFCAFE-CV

Aquest document constitueix les bases legals que han de regir la matriculació en les accions formatives oferides en COLEFCAFE-CV ja siguen gratuïtes o de pagament, o ben exclusives per a col·legiats o en obert.

El no disposat en aquest document serà complementat amb la resta de textos legals publicats en COLEFCAFE-CV així com en l’ordenament jurídic vigent.

Els usuaris que duguen a terme la contractació d’algun dels cursos oferits es regiran per les polítiques i condicions existents en el moment de la matriculació. A aquests efectes, els textos de condicions de compra sempre contindran la data de la seua publicació, a fi d’oferir seguretat jurídica a l’usuari.

1. QUINS PRODUCTES I/O SERVEIS S’OFEREIXEN EN COLEFCAFE-CV

COLEFCAFE-CV ofereix, a través de la seua pàgina web diferents tipus d’accions formatives (jornades, cursos, webinar, etc), les quals poden ser impartides i rebudes en manera en línia o presencial, segons el cas. La matriculació es farà preferentment via en línia.

El contingut i informació de cada proposta està publicat en la web, de manera que podràs analitzar amb detall quin tipus d’acció formativa t’interessa més i quins temes seran tractats.

COLEFCAFE-CV es reserva el dret de poder llançar cursos o jornades de pagament, subvencionats o fins i tot gratuïts, així com a diferenciar diferents tipus de quotes o pagaments, en funció de diferents criteris (ej: pertinença o no al COLEFCAFE-CV).

2. PROCÉS DE MATRÍCULA I CONDICIONS DE CONTRATACION.

2.1. Buscar i seleccionar producte

Cerca en la nostra secció FORMACIÓ aquella iniciativa que desitges i punxa sobre ella per a obtindre major informació. A continuació, podràs veure detalladament els continguts del curs, preu, programa, etc. Si continues tenint dubtes, pots telefonar-nos o enviar-nos un email des del nostre apartat, t’ajudarem en tot el que necessites.

2.2. Registre de dades

2.2.1. Per a realitzar una comanda l’usuari

2.2.2. Una dels avantatges d’estar registrat/a radica en el fet que si et registres, en pròximes compres no hauràs de facilitar totes les teues dades de nou. En cas que no et registres necessitarem que ens facilites les teues dades de contacte i/o facturació per a poder gestionar la teua alta en la jornada.

2.3. Procés de compra

El procés de compra està automatitzat. Disposem d’un sistema que t’indica a cada moment els passos necessaris i enllaça amb el TPV virtual del banc que gestiona el pagament amb targeta i a més disposem d’opció de pagament mitjançant transferència bancària. Una vegada hem rebut la notificació de la decisió de compra i disposem de la verificació de pagament de la passarel·la de pagaments t’enviarem un email amb la confirmació de la teua compra i factura ,en el seu cas.

2.4. Preu

2.4.1. Els productes publicats en el LLOC WEB inclouen els preus amb els impostos que pogueren correspondre. No inclouen les despeses d’enviament, ja que en tractar-se de serveis que es presten en línia o bé presencialment, no procedeix. En cas que els cursos puguen estar enquadrats dins d’algun dels punts programàtics de la Llei orgànica d’Educació i segons la llei d’IVA, podran quedar exempts d’aplicació d’IVA.

2.4.2. A la nostra botiga en línia no venem cap producte a preu 0€, amb 100% descompte o per baix del seu cost, no obstant això, en cas d’errors de marcatge de preus, per fallades informàtiques o humans, COLEFCAF-CV es reserva el dret a cancel·lar previ avís al client, les comandes que puguen contindre productes amb preus erronis, a 0€ o 100% descompte, o el seu preu estiguera per error per baix del seu cost. Si trobes algun error d’aquest tipus, et preguem que ens el comuniques per a solucionar-lo immediatament.

2.5. Formes de pagament

2.5.1. Les formes de pagament disponibles són les següents:

  • Transferència bancària

Posarem a la teua disposició un número de compte bancària a través del qual fer el pagament de la jornada. Una vegada realitzat el pagament hauràs de remetre’ns per email a la direcció info@colefcafe-Cv.com el justificant de pagament. Serà en aqueix moment en el qual et podrem confirmar la reserva.

  • Pagament amb targeta

Les condicions sota les quals s’opera en cadascuna d’aquestes opcions serà marcada pel prestador del servei, quedant COLEFCAFE-CV exonerat de qualsevol mena de responsabilitat en aquest sentit.

2.6. Terminis de lliurament.

2.6.1. Els serveis de contractació en línia existents hui dia en la web COLEFCAFE-CV són els relatius als programes de formació presencial/en línia que organitza COLEFCAFE-CV, per la qual cosa no existeixen terminis de lliurament. En el moment del pagament del curs es procedirà a enviar un email a la persona que ha realitzat el pagament confirmant la seua inscripció, la qual cosa servirà a manera de reserva. El lliurament de la factura podrà dur-se a terme en el mateix instant o bé durant la celebració del curs, segons els casos

2.7. Dubtes o consultes.

Si tens dubtes sobre qualsevol aspecte relacionat amb la compra d’un curs pots consultar-nos a través del nostre mail: info@colefcafecv.com

2.8 Imatges, preu i descripció dels productes.

En els casos on per errors informàtics o humans existisca un error en les imatges mostrades, les descripcions o els preus dels productes, i COLEFCAFE-CV detecte aquest error/és en el moment de la recepció de la comanda, durant el transcurs de l’enviament, o en la recepció de la comanda per part del client, COLEFCAFE-CV es reserva el dret a la cancel·lació total o parcial de la comanda, i/o a oferir al client una modificació de la seua comanda esmenant i corregint les dades errònies per les dades correctes i actualitzades.

2.9 Devolució pagaments

2.9.1. En els nostres serveis no cap el desistiment en sentit estricte. Això és així segons el que disposa l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. Ara bé, com els cursos i jornades es duen a terme amb posterioritat a la compra del curs, és possible sol·licitar la baixa del mateix i la devolució de les quantitats abonades, en la forma i percentatges següents:

  • Sol·licitud de baixa en les 48h següents a la contractació: Es retornarà el 100% de les quantitats abonades sempre que medie més d’un mes entre la data de sol·licitud i el de celebració del curs.
  • Sol·licitud de baixa després de les 48h següents a la contractació. Es retornarà el 50% de les quantitats abonades sempre que medie més d’un mes entre la data de sol·licitud i la data de celebració del curs.
  • Sol·licitud de baixa amb menys d’un mes d’antelació a la celebració del curs. Es retornarà el 25% de les quantitats abonades.

Això és així perquè aquestes incidències poden influir en la gestió del curs, la seua dinàmica i fins i tot la seua pròpia celebració.

A vegades, les condicions de devolució de pagaments vindran marcades per l’entitat o professional que impartisca l’acció formativa, sent informat prèviament de les condicions de la cancel·lació de cursos.

3. EXONERACION DE RESPONSABILITAT.

3.1. El COLEFCAFE-CV no serà responsable pels continguts formatius i condicions en què es duguen a terme les accions formatives sempre que el disseny i la impartició material de les mateixes siga duta a terme per tercers. EL COLEFCAFE-CV es responsabilitzarà de procurar cerciorar-se que els continguts que s’ofereixen en la seua pàgina web siguen de qualitat i apropiats per al públic objectiu al qual van dirigits, però no pot responsabilitzar-se que posteriorment la seua execució no es corresponga a les expectatives creades o no s’ajuste al programa que se’ns ha facilitat per a la seua publicitat, entre altres possibles situacions, per exemple. En aquests casos serà responsable l’entitat que ens ha oferit la seua impartició.

3.2 Si com a alumne d’algun dels cursos que s’han oferit a través de la nostra web, entens que la qualitat o servei prestat per alguna de les empreses encarregades de la seua impartició, no es correspon amb l’oferit en el seu moment o amb la qualitat que se li presumia, o bé s’han donat circumstàncies anòmales en el seu transcurs, et preguem que ens remetes un email a info@colefcafecv.com informant-nos, perquè puguem recaptar la informació oportuna i prendre les mesures que corresponguen.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

4.1. COLEFCAFE-CV és el propietari o titular dels drets sobre el nom de domini, les marques i signes, l’aplicació, el Lloc i els continguts, incloent els textos i les imatges del LLOC WEB o en el seu cas compta amb llicència o autorització suficient per a la seua explotació.

4.2. No es permet usar, reproduir, copiar, transformar o transmetre els continguts que es publiquen en el LLOC WEB, sense l’autorització prèvia i per escrit del seu titular. Si Vosté té algun dubte respecte a la propietat de qualsevol dels continguts, serveis i / o prestacions que s’ofereixen a través del lloc, per favor pose’s en contacte amb nosaltres per a ajudar-lo.

4.3 Les entitats docents encarregades de la impartició dels cursos poden facilitar contingut propi o de tercers, el qual estarà igualment protegit pels drets d’autor que els corresponen. De la mateixa manera, s’haurà de respectar la titularitat sobre les imatges, logos, recursos i continguts d’aquests tercers.

5. PRIVACITAT I COOKIES.

Tots els usuaris es comprometen a complir amb la política de privacitat del lloc web d’acord amb el que s’estableix en el següent apartat: PRIVACITAT

Al seu torn, en els casos en els quals la impartició corresponga a tercers, caldrà estar al que es disposa en la pròpia política de privacitat facilitada per aquestes entitats.

Així mateix, aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers: COOKIES

6. ACTUALIZACION D’AQUESTS TERMINOS I CONDICIONS.

6.1. COLEFCAFE-CV revisarà periòdicament aquestes condicions generals. La modificació o addició introduïda per COLEFCAFE-CV es farà efectius immediatament després que es publique en el Lloc. Les modificacions d’aquestes condicions generals no tindran caràcter retroactiu.

6.2. Vosté reconeix i accepta que quedarà vinculat pels termes i condicions aplicables al Lloc a cada moment i es compromet a executar i complir amb ells en conseqüència.

6.3. En cas que COLEFCAFE-CV encarregue a un tercer de confiança la custòdia de les successives versions de les condicions generals, totes dues parts reconeixen com a única versió vàlida d’aquestes condicions a cada moment aquella que conste en la base de dades del tercer de confiança.

7. LEGISLACION I JURISDICCION APLICABLE.

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. COLEFCAFE-CV i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que poguera suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals corresponents al domicili de l’Usuari.

LA PROFESSIÓ

Forma part d’un gran col·lectiu