Warning: Undefined array key "class" in /home/colefcaf/public_html/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 41

Registre d’activitats de tractament

Última modificació: 1 de Desembre de 2020

Base legal

El Registre d’activitats de tractament es troba regulat en l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals.
El COLEFCV, com a corporació de dret públic, atés l’article 77.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, publica el seu inventari d’activitats de tractament accessible per mitjans electrònics fent constar la informació establida en l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 i la seua base legal.

En fase d’actualització

INFORMACIÓ

De rellevància jurídica