Informació econòmica, pressupostària i estadística

Última modificació: 1 de Desembre de 2020

En compliment de l’Article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, i de l’Article 11 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i complint amb el principi de transparència en la gestió, es posa a la disposició de les persones consumidores, usuàries, alumnat, esportistes i llicenciats en Educació Física i Ciències de l’activitat física i deporte informació econòmica, pressupostària i estadística, contractes, conveniso i subvencions i alts càrrecs rellevant del col·legi professional

Publicitat activa per matèries

Els elements d’informació de publicitat activa s’han agrupat en dues matèries convenis i subvencions, informació econòmica i pressupostària.

ConveniDataPart signant
JAM Sport18/01/2021Juan Ángel Mañas
Ajuntament San Miguel de Salinas27/07/2020Juan De Dios Fresneda
Universitat De València (F.C.A.F.E.)16/12/2019Vicenta Mestre
Patronat d’Esports de Castelló20/03/2019Enric Porcar
Ajuntament Villar del Arzobispo17/12/2018Vicente Portolés
NISA-Hospitales17/12/2018Pedro Gil
Ayuntamiento Chelva04/12/2018David Cañigueral
Banco Sabadell12/09/2018Sabadell
Asesoria Manuel López21/06/2018Manuel López
Experientia06/06/2018Alexander Rose
Máxima Aventura31/05/2018Rafa Bosch
COEV30/05/2018Juan José Tirado
Orts Consultores11/05/2018Álvaro Orts Ferrer
CODINUCOVA27/03/2018Paula Crespo
Asociación Fibrosis Quística24/02/2018Pedro Pérez
Sociedad Valenciana de Pediatría16/02/2017Pilar Codoñer
GEPACV16/03/2016Miguel Ángel Nogueras
Xavó Esports01/01/2016Juan V. Puchalt
Univ. Católica de Valencia16/04/2010Juan Morote
Ayuntamiento Alfara del Patriarca
Universidad Alicante
Universidad Miguel Hernández de Elche

Actualment el COLEF CV únicament se sustenta mitjançant recursos propis.

ExerciciNúm. Registre oficialData de presentacióAprovació Junta
2020
2019
2018
2017
En fase d’actualització

ExerciciDescripcióNúm. Registre OficialData
2020
2019
2018
2017
2016
En fase d’actualització
ExerciciCàrrecAnual
En fase d’actualització
ClasseRef. CatastralLocalitzacióSup.construïda
Any construcció
UrbàCarrer Rajolar, 5
En fase d’actualització

MEMÒRIES

Anuals