El colegi

¿Qué es?

El *COLEF CV és una Corporació de dret públic, constituïda mitjançant el DECRET 190/1990 de la Generalitat Valenciana, de 26 de novembre. Està integrat en el Consell *COLEF d’Espanya. Figura inscrit en el Registre de Col·legis Professionals i Consells Valencians de Col·legis Professionals de la Generalitat Valenciana amb el núm. 72 de la secció primera.

Estatuts de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Comunitat Valenciana

Saluda el president

Jose Luis Herreros Saiz
President del COLEF CV
Col·legiat nº 9.201

Estimats companys/as:

Em presente davant vosaltres com a nou president del COLEF CV, després de les passades eleccions del mes de gener.
Assumisc aquest nou repte amb tot el respecte, responsabilitat i orgull que representa pertànyer a aquesta organització col·legial; no sense abans agrair a tots els meus antecessors el treball realitzant per la professió i les seues respectives Juntes de Govern. Xicotets assoliments que a base de treball ardu i poc reconegut moltes vegades, han realitzat de manera altruista no sols ells, sinó molts col·legiats que de formes puntuals també col·laboren amb la corporació.

Molts i variats són els eixos estratègics que aquest nou equip de treball planteja per a la pròxima legislatura 2018-2022. No obstant això, jo destacaria els 7 principals.

Hem volgut configurar nous equips de treball que posen en valor el treball col·legial des dels seus inicis, i doten al COLEFCV de presencialitat en tots els punts del territori autonòmic i en totes les àrees de treball que el nostre col·lectiu ve desenvolupant des de fa dècades (docència, gestió, entrenament, universitats, àmbit sanitari, sector privat, etc.)

Treballarem per a seguir millorant l’atenció al col·legiat, en totes aquelles parcel·les en les quals el col·legi pot ajudar-los o assessorar-los: des de borsa de treball, fins a la tinença d’una assegurança de RC (obligat per llei), orientar-li sobre formacions recomanades que poden interessar-li, normativa aplicable al seu exercici professional, etc.
A més, tenim la figura del “precol·legiat”, amb quota gratuïta, per a tots els estudiants que vulguen acostar-se al col·legi, i comprovar de primera mà tot el treball que fem per ells i per la professió.

D’altra banda, continuarem treballant per la defensa de la professió en l’àmbit públic. Continuant la línia que la nostra corporació porta des de fa més de 15 anys, havent lluitat contra l’intrusisme professional i havent guanyat més de 23 sentències judicials a ajuntaments que no compleixen la Llei de l’Esport. En aqueix sentit, l’esperit del COLEF-CV, sempre serà constructiu i facilitant l’assessorament a quantes administracions i agents del sector esportiu ens el sol·liciten, complint així també amb la nostra parcel·la de servei a la societat.


La recuperació de les hores perdudes en l’assignatura d’Educació Física (en 2n de Batxillerat), i la cerca de la 3h de la matèria en primària seran un altre dels nostres objectius. No en va, hem de treballar per a ajudar a revertir la pèssima situació en la nostra comunitat amb el sobrepés i/o obesitat infantil (un 26,4% de xiquets/as segons l’IV Pla de Salut de la GV). Per a això, entenem que la figura del professor d’EF, ha de ser dignificada, potenciada i posada en valor, com un dels principals agents de salut del centre escolar (si no el més important), promotor de la mateixa i detector de perfils de risc.

Al seu torn, de conformitat amb tota la legislació esportiva actual i amb la possibilitat que brinda la pròpia Llei d’ordenació de professions sanitàries (art. 6 i 7), continuarem treballant per les sinergies efectives entre els professionals del sector esportiu i els professionals sanitaris. Impulsarem per a això la formació compartida, la creació de “equips multidisciplinaris”, especialment en l’àmbit sanitari, que de manera coordinada puguen proposar a les administracions competents, models d’implantació d’una vertadera “recepta esportiva” entre la població, promovent l’efectivitat real del compliment de l’art.43 i 43.3 de la Constitució Espanyola.

També, impulsarem la formació contínua dels nostres col·legiats i estudiants del grau en Ciències de l’Esport, com un altre dels grans reptes pendents. Establirem convenis de formació perquè de manera directa o convinguda, els nostres col·legiats tinguen accés al major nombre de formacions de qualitat que complementen i/o reciclen el seu bagatge curricular.

Finalment, i com a objectiu transversal que cree un marc jurídic d’actuació coordinat amb tots els agents del sector esportiu, continuarem impulsant i promovent la regulació professional del sector esportiu, amb el màxim objectiu de consens social i com a element clau per a protegir la salut de les persones i la prestació de serveis esportius de qualitat.

En nom de tota la nova Junta de Govern, només em queda agrair-vos a tots/as la confiança que ens heu donat per a aquesta nova legislatura 2018-2022, i convidar-vos al fet que visqueu amb passió la corporació col·legial, els fins que persegueix, la defensa de la professió i els valors que intrínsecament té la nostra formació universitària en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Aspectes com el rigor cientificotècnic en els nostres posicionaments, i valors tan necessaris hui dia com són l’esforç, la transparència, la superació, el treball en equip, la constància, la proactivitat en el sector esportiu…són els que desitgem transmetre des del COLEFCV als nostres fins i actuacions…i per descomptat, per a això, ningú sobra. El teu també pots aportar.

El COLEFCV som tots

Jose Luis Herreros Saiz, President del COLEFCV. Nº Col·legiat 9.201

LA PROFESSIÓ

Forma part d’un gran col·lectiu