Warning: Undefined array key "class" in /home/colefcaf/public_html/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 41

Benvingut

  El/la que subscriu, SOL·LICITA ser donat/a d'alta en l'IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT de la Comunitat Valenciana, comprometent-se a complir amb les obligacions i a exercir els drets establits en els Estatuts del Col·legi, en el Reglament de Règim Interior i normes complementàries que els desenvolupen.

  Els serveis que presta el Col·legi als seus col·legiats/as:

  1. Informació periòdica mitjançant e-mails d'Ofertes, Serveis i Actuacions del Col·legi.
  2. Revista Col·legial, en format DIGITAL, amb caràcter semestral “Activitat Física i Esport: Ciència i Professió”
  3. Descomptes en Cursos de Formació organitzats pel COLEF amb reconeixements de mèrits en les Universitats adscrites per Conveni de Col·laboració (Universitat de València i Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir).
  4.Descompte en donar-se d'Alta de col·legiat/a, de 25€ en quota anual en Col·legiar-se en la Condició d'Exercent, 15€ en Exercent Reducidad i 10€ en la condició de No Exercent.