Situació del Cens de Col·legiats / des i Precol·legiats / es a data de 27 de juliol de 2015

 

CONDICIÓSITUACIÓNº D'INTEGRANTS
COL·LEGIAT / ESEXERCENT (I)528
COL·LEGIAT / ESEXERCENT REDUÏDA (ER)82
COL·LEGIAT / ESNO EXERCENT (Nebraska)155
COL·LEGIAT / ESNO Exerc. ATURAT (NED)14
COL·LEGIAT / ESNO Exerc. ESTRANGER (NEX)0
Precol·legiats / ESALTA509
totalCOL · LEGIATS (I, ER, Nebraska, NED, NEX)779
totalCOL · LEGIATS + Precol · legiats1288