Formació per al disseny de programes d’activitat i exercici físic saludables | 2a Edició.

Ja és possible inscriure’s a la 2a edició de la Formació per al Disseny  de Programes d’Activitat i Exercici Físic Saludables de la Direcció General d’Esports de la Comunitat Valenciana. El BOE que regula el Pla de Prescripció d’Exercici Físic en les CCAA (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2022-11933) s’ha vehiculitzat a la Comunitat Valenciana, amb una coordinació entre les Conselleries … Read more