Projectes_2016_CARTELL CONVOCATORIA 2

El COLEF CV convoca esta ayuda con la finalidad de promover la realización de proyectos de investigación que posibiliten el avance en la ordenación y en el desarrollo de las profesiones del deporte, ja que considera que això repercutirà positivament en el benestar i la seguretat dels usuaris de serveis esportius. Els projectes d'investigació presentats hauran de versar sobre els 'factors de risc per a la salut en els usuaris de serveis esportius en funció de la formació del responsable de l'activitat '. La dotació serà de 1.500 €.

Projectes_2016_INFOGRAFIA CONVOCATORIA

basesProjectes_2016_COLEF_BASES
Annex 1COLEF_Projectes_2016_COLEF_Documentacio_ANEX 1
Annex 2COLEF_Projectes_2016_COLEF_Documentacio_ANEX 2
Annex 3COLEF_Projectes_2016_COLEF_Documentacio_ANEX 3
Annex 4COLEF_Projectes_2016_COLEF_Documentacio_ANEX 4
Annex 5COLEF_Projectes_2016_COLEF_Documentacio_ANEX 5
Annex 6COLEF_Projectes_2016_COLEF_Documentacio_ANEX 6
Annex 7COLEF_Projectes_2016_COLEF_Documentacio_ANEX 7