XI CONCURS FOTOGRÀFIC COLEF CV “ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

 

D’acord amb les finalitats i funcions pròpies d’aquest Col·legi Professional, i a fi d’estimular la promoció cultural en l’àmbit de l'Activitat Física i de l'Esport, la Junta de Govern del COLEF de la Comunitat Valenciana, en la seua reunió de data 15 de juliol de 2016, ha acordat convocar un CONCURS FOTOGRÀFIC de caràcter temàtic, destinant per a premis un import màxim de 300€.

 

ATENCIÓ:  Concurs Fotogràfic únicament per a Col·legiats/des i Precol·legiats/des del COLEF CV.

 

--

 

De acuerdo con las finalidades y funciones propias de este Colegio Profesional, y con el fin de estimular la promoción cultural en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte, la Junta de Gobierno del COLEF de la Comunidad Valenciana, en su reunión de fecha 15 de julio de 2016, ha acordado convocar un CONCURSO FOTOGRÁFICO de carácter temático, destinando para premios un importe máximo de 300€.

ATENCIÓN:  Concurso Fotográfico únicamente para Colegiados/das y Precolegiados/das del COLEF CV.