Benvingut / da a la web de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Comunitat Valenciana (COLEF CV).

És un plaer poder dirigir-me a tu com a nou president del COLEF CV per al període 2014-2018.
En primer lloc, voldria agrair la dedicació i gran tasca duta a terme per l'anterior Junta de Govern i en especial al President Xavier Tomàs Esmel pels seus 7 anys al capdavant d'aquesta corporació i haver decidit seguir donant suport al COLEF en aquesta nova etapa com a vicepresident.
El COLEF CV és una corporació de dret públic, emparada per la Llei i reconeguda per l'Estat i per la Comunitat Autònoma de València, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins.
Entre aquests es troba la representació exclusiva de les professions que requereixen la titulació universitària en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la Comunitat Valenciana; l'ordenació de l'exercici de la professió en benefici de la societat, facilitant el coneixement i compliment de tot tipus de disposicions legals que l'afectin a més de fer complir l'ètica professional; i la defensa dels drets i interessos professionals dels col·legiats, així com dels drets i interessos dels consumidors i usuaris davant els serveis de la col·legiació.
Com tot nou projecte, es presenten nous objectius, al mateix temps que es continuen les línies de treball consolidades per la Junta anterior.
Entre els objectius a continuar, cal destacar l'exigència d'una Llei reguladora de les professions de l'esport a la CV, i l'aplicació de demandes a l'administració pública que van creant una jurisprudència en relació a l'exigència de titulats oficials.
D'altra banda, se seguirà col·laborant i donant suport al Consell COLEF en els temes d'interès comú. Seguint a Gambau (2012) entre les patologies que mostra la nostra professió es diagnostica: una Educació Física insuficient, falta promoció i pràctica d'exercici físic i alimentació adequada a la població escolar, no reconeixement de certes professions de l'esport com d'interès general, conflicte amb les professions sanitàries, oblit institucional de les professions de l'esport, deficient conveni col·lectiu, manca de creació de la inspecció esportiva a la CV, manca d'estudis sobre el sector professional, irregularitats en relació a la publicitat enganyosa en cursos de formació, etc.
Per tot això, serà imprescindible seguir informant i sensibilitzant els titulats universitaris en CAFE sobre els serveis que ofereix el COLEF CV i la importància de formar part d'aquest col·lectiu en pro de la nostra professió i el seu futur.
Entre els nous reptes, cal assenyalar la contribució a l'ajust entre el sistema de formació amb el mercat laboral. Actualment ens trobem en una situació d'accés lliure al mercat de treball en la qual competeix personal no qualificat amb personal altament qualificat (lloc, 2013). D'altra banda, es desenvoluparan estratègies per protegir els consumidors i usuaris en atenció a les incidències que puguin tenir en els serveis esportius professionals, ja que les professions de l'esport desenvolupen activitats d'especial interès general, com poden ser la protecció de la salut i de la integritat física o de la seguretat personal o jurídica de les persones.
Un altre aspecte rellevant, és el canvi de denominació del Consell General i del Col·legi. A costa de que sigui aprovat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, així com per la pròpia Junta de Govern i Assemblea, el COLEF podria passar a dir-se "Il·lustre Col·legi Professional de l'Educació Física i l'Esport". Més, el Consell i el Col·legi podrien plantejar-se el repte d'integrar a la corporació a totes les professions de l'esport derivades de l'Educació Superior: l'ensenyament universitari, els ensenyaments artístics superiors, la formació professional de grau superior, i els ensenyaments esportius de grau superior (Art. 3.5 LLEGIR MÉS 2/2006).
Pel que fa a la participació en la corporació, la Junta anima els col·legiats / des a participar de manera activa en les comissions de treball, així com a recollir qualsevol proposta o suggeriment de qualsevol persona interessada. Ens importa la teva opinió.
Finalment, voldria aprofitar aquesta carta per posar-me a la teva disposició en tot allò que pugui contribuir a una millora de la professió i els seus serveis, i animar a tots a defensar el camp professional esportiu com es mereix. Perquè no hi ha professió tan digna com la que permet que una societat millori en termes d'educació i salut.
Sentir-se a gust de ser titulat en CAFE i / o de rebre el millor servei esportiu.

EXIGEIX PROFESSIONALS QUALIFICATS, EL COLEF SOM TOTS.

 

Vicente Miñana Signes

President del COLEF CV

col·legiat nº11.923