Secció destinada a la Revista Activitat Física i Esport,,es,editada pel COLEF CV,,es,Congrés IME ASINEM,,es: Ciència i Professió, editada por el COLEF CV