Normes per a col·laboracions amb la Revista "Activitat Física i Esport: Ciència i Professió"

Amb la recent publicació del número,,es,º i 2n semestre,,es,CRIDA D'ARTICLES PER,,es,VIII Jornada del COLEF,,es 28, l'equip de redacció de la REVISTA de l'ICOLEFCAFE-CV Activitat Física i Esport: Ciència i Professió -RAFDCP-, inicia la preparación del número 29 (2º semestre 2018).
Amb aquesta finalitat, fem la CRIDA D'ARTICLES PER AL SEGON SEMESTRE DE,,es,Anuncio Call For Papers 2º semestre,,ca,EFECTE DE MARCAR PRIMER EN EL FUTBOL PROFESSIONAL,,es,REVISIÓ SISTEMÀTICA,,es,Francisco Daniel Martínez Martínez,,es,REVISIÓ SOBRE ELS PROGRAMES PER A la MILLORA DELS HÀBITS SALUDABLESA TRAVÉS DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT,,es,Sánchez-Alcaraz Martínez,,es,Gabriel López Jaume,,es,Alfonso Valero-Valenzuela i Alberto Gómez-Marbre,,es,EFECTE D'UN PROGRAMA D'ENTRENAMENT DE CORE SOBRE LA VELOCITAT DE REMATADA EN JUGADORS DE VÒLEI PLATJA,,es,Sergio Sebastià-Amat i Carmen Manchado,,es,ANÀLISI BIBLIOGRÀFIC DEL MODEL PEDAGÒGIC D'EDUCACIÓ ESPORTIVA,,es,Andrés Rosa Guillamón i Eliseo García-Cantó,,es 2018

Call for papers

Anuncio Call For Papers 2º semestre 2018 Normas Publicaciones (Actualizado 10-06-2016)

 

Des d'aquí pots descarregar els números de la nostra revista Activitat Física en format PDF.

revista nº,,es,contingut,,es,EL EMPRENEDORIA ESPORTIU COM SORTIDA PROFESSIONAL DELS FUTUROSGRADUADOS EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT COM fomentar-,,es,Maria de les Hortes González Serrano,,es,Ferran Calabuig i Josep Crespo,,es,ENTRENAMENT DE LA FORÇA AMB NENS EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA,,es,UNA REVISIÓN José Mateu Puchades,,ca,NIVELL DE CONDICIÓ FÍSICA I QUALITAT DE VIDA A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL A,,es,Rodríguez Gregory i J,,es,Tortosa Martínez,,ca,Composició corporal i somatotip DE LES ESPORTISTES DE KARATE-DO DE NORD DE SANTANDER QUE VAN PARTICIPAR EN ELS XX JOCS NACIONALS,,es,COLÒMBIA Rafael Enrique Lozano Zapata,,es,Brian Johan Bustos Viviescas,,en,András Alonso Acevedo Mindiola i Víctor Julio Baptista Ardila,,es,COM ES FORMATEN INSTRUCTORS D'APLICACIÓ ESPANYOLA,,enContenido
NOMBRE 29
Portada29
L'CO-EDUCACIÓ EN L'ESPORT ESCOLAR; Autor: Francisco Delgado Orts

LA DIMENSIÓ SOCIAL DEL JOC INFANTIL I ADULT EN EL SEGLE XVIII DES UNAPERSPECTIVA DE GÈNERE: UN ESTUDI PICTÒRIC-ARTÍSTIC; Autor: Rafael Corona Verdú

EFECTE DE LA LOCALITZACIÓ DEL PARTIT A LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE: REVISIÓN SISTEMÁTICA; Autor: Francisco Daniel Martínez Martínez

QUIN PAPER TENEN EL GÈNERE I L'EXPERIÈNCIA SOBRE LA SALUT EMOCIONAL I EL RENDIMENT DELS ESPORTISTES D'EQUIP?; autors: Eva León, María José Quiles, Javier Manchón, Néstor Marc i Enrique Cantó

FORMA D'EXECUCIÓ I EFICÀCIA DE LA DEFENSA EN JUGADORES D'ELIT DE VÒLEI PLATJA FEMENÍ; autors: Ana B. López-Martínez, José Manuel Palao Andrés, Enrique Ortega Toro, Antonio García-de-Alcaraz

INFLUÈNCIA DELS ESTILS EDUCATIUS PARENTALS AL MOTIU DE PRÀCTICA ESPORTIVA: ESTAR AMB ELS AMICS; autors: Higinio González-García, Antònia Pelegrín Muñoz

RESUM TESI DOCTORAL

ADAPTACIONS A ENTRENAMENTS HIIT I AERÓBICO A DIFERENTS EDATS PER ANÀLISI DE LA RECUPERACIÓ DE LA FREQÜÈNCIA CARDÍACA MITJANÇANT EL TEST DE 18 MINUTS; Autor: Javier Jorge Villar Aura

RESUM TFG

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ PRÀCTICA PER A LA READAPTACIÓ D'UN ESQUINÇ DE TURMELL EN UN FUTBOLISTA AMATEUR; Autor: Sergio Aguilar Aparicio

Revista completa nº 29
NOMBRE 28
Portada27
EFECTO DE MARCAR PRIMERO EN EL FÚTBOL PROFESIONAL: REVISIÓN SISTEMÁTICA
Autor: Francisco Daniel Martínez Martínez


REVISIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LOS HÁBITOS SALUDABLESA TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
autors: Bernardino J. Sánchez-Alcaraz Martínez, Gabriel López Jaime,Alfonso Valero-Valenzuela y Alberto Gómez-Mármol


EFECTO DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE CORE SOBRE LA VELOCIDAD DE REMATE EN JUGADORES DE VOLEY PLAYA
autors: Sergio Sebastiá-Amat y Carmen Manchado


ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO DEL MODELO PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN DEPORTIVA
autors: Andrés Rosa Guillamón y Eliseo García-Cantó


Autoeficàcia I FORTALESA MENTAL A ESPORTISTES FEDERATS DE DISCIPLINES INDIVIDUALS DE LIMA METROPOLITANA,,es,Paolo López-Aguayo i Mario Reyes-Bossio,,es,RELACIÓ ENTRE EL BENESTAR PSICOLÒGIC I L'ORIENTACIÓ MOTIVACIONALEN JUGADORS AFICIONATS DE PÀDEL,,es,UN ESTUDI correlacional,,es,David Peris-Delcampo i Enrique Cantó Xirivella,,es,ANÀLISI QUANTITATIU DE L'EFICÀCIA DE palada A REM DE BANC FIX DE LA MEDITERRÀNIA,,es,Joan A,,es,Pina-Lozano,,es,Alfonso Penichet-Tomàs,,es,Basilio Pueo i José M,,es,Jiménez-Olmedo,,es,EFECTES D'UN PROGRAMA D'EXERCICI FÍSIC SOBRE MARCADORS DE SALUT MENTAL,,es,QUALITAT DE VIDA I CONDICIÓ FÍSICA EN PACIENTS AMB ESQUIZOFRÈNIA,,es,Manuel Rocamora-Serrano,,es,Francisco Ayala,,es,Emilio José López-Rodríguez,,es,Irene Wesolek,,zu,Maria del Pilar García-Vaquero,,es,Alejandro López-Valencià,,es
autors: Paolo López-Aguayo y Mario Reyes-Bossio


RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y LA ORIENTACIÓN MOTIVACIONALEN JUGADORES AFICIONADOS DE PÁDEL: UN ESTUDIO CORRELACIONAL
autors: David Peris-Delcampo y Enrique Cantón Chirivella


ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA EFICACIA DE PALADA EN REMO DE BANCO FIJO DEL MEDITERRÁNEO
autors: Juan A. Pina-Lozano, Alfonso Penichet-Tomás, Basilio Pueo y José M. Jiménez-Olmedo


EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO SOBRE MARCADORES DE SALUD MENTAL, CALIDAD DE VIDA Y CONDICIÓN FÍSICA EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA
autors: Manuel Rocamora-Serrano, Francisco Ayala, Emilio José López-Rodríguez, Irene Wesolek, María del Pilar García-Vaquero, Alejandro López-Valenciano, Elisa Isabel Sánchez-Romero,,es,RESUMS TESIS DOCTORALS,,es,TESQUES DE LABORATORI I DE CAMP PER AVALUAR LA ESTABILITAT CORE,,en,Diego López Plaça,,es,LA SALUT DE L'ESQUENA A L'EDUCACIÓ,,es,ESTUDI I VALIDACIÓ D'UN QÜESTIONARI DE CONEIXEMENTS SOBRE LA PRÀCTICA D'ACTIVITAT I EXERCICI FÍSIC PER A LA SALUT I LA CURA DE L'ESQUENA A JOVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA,,es,EPIDEMIOLOGIA I MODELS PREDICTORIS DE LESIONS EN EL SOCCER PROFESSIONAL,,en,Revista nº28 completa,,gl


RESÚMENES TESIS DOCTORALES

LABORATORY AND FIELD TESTS TO ASSESS CORE STABILITY
Autor: Diego López Plaza


LA SALUD DE LA ESPALDA EN LA EDUCACIÓN. ESTUDIO Y VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD Y EJERCICIO FÍSICO PARA LA SALUD Y EL CUIDADO DE LA ESPALDA EN JÓVENES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Autor: Vicente Miñana Signes


EPIDEMIOLOGY AND PREDICTIVE MODELS OF INJURIES IN PROFESSIONAL SOCCER
Autor: Alejandro López-Valenciano


Revista nº28 Completa
NOMBRE 27
Portada27
EL EMPRENDIMIENTO DEPORTIVO COMO SALIDA PROFESIONAL DE LOS FUTUROSGRADUADOS EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE ¿CÓMO FOMENTARLO? María de las Huertas González Serrano, Ferran Calabuig y Josep Crespo

ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA CON NIÑOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA: UNA REVISIÓN José Mateu Puchades

NIVEL DE CONDICIÓN FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL A. Rodríguez Gregory y J. Tortosa Martínez


COMPOSICIÒN CORPORAL Y SOMATOTIPO DE LAS DEPORTISTAS DE KARATE-DO DE NORTE DE SANTANDER QUE PARTICIPARON EN LOS XX JUEGOS NACIONALES, COLOMBIA Rafael Enrique Lozano Zapata, Brian Johan Bustos Viviescas, András Alonso Acevedo Mindiola y Víctor Julio Bautista Ardila

HOW SPANISH FITNESS INSTRUCTORS ARE TRAINED: UN ESTUDI COMPARATIVA SOBRE UNA GAMMA DE VARIABLES Beatriz Bernabé,,en,María Dolores González-Rivera i Antonio Campos-Izquierdo,,es,Revista nº27 Completa,,es, María Dolores González-Rivera y Antonio Campos-Izquierdo

Revista nº27 Completa