Resolución Premios Emili Lledó Figueres | Edición 2017

Resolución Premios Emili Lledó Figueres,,ca,Entrenament i Gestió,,es | Edición 2017

Amb 0 Comentaris, Categoria: competència,

D'acord amb les finalitats i funcions pròpies d'aquest Col · legi Professional, i per tal d'estimular la promoció cultural en l'àmbit de l'Activitat Física i de l'Esport, la Junta de Gobierno del COLEF de la Comunidad Valenciana, en la reunió de data 26 de maig de 2017, va acordar convocar els Premis COLEF CV, edición 2017.

Les Modalitats convocades van ser, "Fotografia", "Artículos Cientí­ficos y Divulgativos" i "Ajudes a Assistència a Congressos".

Tras valoración del Jurado asignado para asumir las funciones a tal efecto y tras valoraciones y recuento efectuados en Reunión de la Junta de Gobierno del pasado 20-10-2017, se procede a comunicar la RESOLUCIÓN alcanzada en la misma.

 

Resolución Premis Emili Lledó Figueres | Edición 2017

Deixa un comentari