RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública | DOGV nº9029 de 26-02-2021

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública | DOGV nº9029 de 26-02-2021

Amb 0 Comentaris, Categoria: Esport, gestió Esportiva, Legals,
Hoy se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la "RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden noves mesures, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.".
En aquesta es cita textualment en apartat primer, "Acordar amb caràcter transitori les següents mesures que s'aplicaran en tots els municipis de la Comunitat Valenciana", i concretament en el punt 5 de l'apartat les "Mesures aplicables a l'activitat física, l'esport, les instal·lacions esportives i els esdeveniments esportius".
Respecte de les mateixes, indica el següent:
  1. Es podrà practicar, a tots els efectes, activitat física i esportiva, a l'aire lliure i en instal·lacions esportives obertes, sense contacte físic i en les modalitats individuals i les que es practiquen per parelles.
  2. La pràctica d'activitat física i esportiva de modalitats individuals, a l'aire lliure o en instal·lacions obertes, practicada per lliure o dirigida per professionals, podrà realitzar-se en grups màxims de 4 personas, sense contacte físic i mantenint la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries.
  1. Per a la realització d'activitat esportiva a l'aire lliure o en instal·lacions esportives obertes, i sempre que sigui possible mantenir la distància de seguretat, no serà obligatori a tots els efectes, l'ús de mascareta.
A més a destaquem el punt 5.5, on fa referència a "instal·lacions esportives":
  1. A les instal·lacions esportives obertes podrà realitzar l'activitat física i esportiva regulada en els punts anteriors, i en les condicions que s'estableixen en aquests.
  2. continuaran tancades, per a l'ús de la població en general, les instal·lacions esportives tancades de titularitat pública o privada (pavellons, pistes tancades, centres esportius, gimnasos, ...) excepte aquelles que siguin necessàries per al desenvolupament de les competicions autoritzades en el punt 5.4. de la presente resolución i els seus entrenaments. Les persones esportistes que hagin d'accedir a les instal·lacions tancades, per competir o entrenar, hauran de disposar d'un certificat de la Federació corresponent, que acredite la participació de la persona esportista en alguna de les competicions expressament autoritzades per aquesta resolució i els respectius entrenaments.
  3. A les instal·lacions esportives, l'aforament màxim permès serà d'una persona usuària per cada 2,25 m² de superfície útil per a l'ús esportiu. Aquest càlcul s'aplicarà per a cadascuna de les dependències d'ús esportiu de la instal·lació. Els aforaments dels altres serveis no esportius de què pugui disposar la instal·lació es regiran per la seva normativa específica.
igualment, s'informa que igualment s'ha publicat el "DECRET 7/2021, de 25 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s'actualitzen les mesures de limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats i de limitació de la mobilitat, hasta el 14 de març de 2021 inclusiu en l'apartat Primer, respecte de la "Limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats i en llocs de culte", en el seu Punt Un, indica" En espais d'ús públic, tant tancats com a l'aire lliure, no es podran formar grups de més de quatre persones, llevat que es tracti de persones convivents i sense perjudici de les excepcions previstes en els següents apartats d'aquest decret, així com en altres disposicions que siguin d'aplicació".
Finalment facilitem la "Circular de la Direcció General d’Esport a les Federacions Esportives, en relació a la Resolució de 25 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden noves mesures, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19".
Us seguirem mantenint informats respecte de les novetats que es segueixin succeint.
Per resoldre algun dubte a l'respecte el COLEF CV recorda que s'ha de remetre per escrit a l'adreça de info@colefcafecv.com

#SoyColef

#Col·legiata

#SomosParteDeLaSolución

Deixa un comentari