Resolució a qüestionari del COLEF CV sobre configuració de l'Educació Fisicoesportiva i Salut en 2n de Bach,,es,S'informa al col·lectiu sobre les novetats esdevingudes en referència al qüestionari remès pel COLEF CV a l'Direcció Gral de Política Educatica de la Conseller,,es.

Resolució a qüestionari del COLEF CV sobre configuració de l'Educació Fisicoesportiva i Salut en 2n de Bach,,es,S'informa al col·lectiu sobre les novetats esdevingudes en referència al qüestionari remès pel COLEF CV a l'Direcció Gral de Política Educatica de la Conseller,,es.

Amb 0 Comentaris, Categoria: Comisión, Educación,

S'informa al col·lectiu sobre les novetats esdevingudes en referència al qüestionari remès pel COLEF CV a l'Direcció Gral de Política Educatica de la Conselleria d'Educació,,es,en resposta a totes les preguntes traslladades a aquesta Corporació de Dret Públic,,es,tant per part de membres docents Col·legiats,,es,com a docents externs al COLEF CV,,es,En el present document,,es,la Direcció Gral,,ca,de Política Educativa ens aporta algunes resolucions que ajudaran a que els docents puguin traslladar al seu alumnat per tal d'així puguin decidir-se a escollir la matèria,,es,així com als centres es decideixin a oferir-la,,es,Des del COLEF CV esperem i desitgem que el present document contribueixi al fet que la referida matèria sigui àmpliament oferta i cursada,,es, Investigació, Cultura i Esport, el passat 8 de maig de 2018, en respuesta a todas las preguntas trasladadas a esta Corporación de Derecho Público, tanto por parte de miembros docentes Colegiados, como docentes externos al COLEF CV.

En el presente documento, la Direcció Gral. de Política Educativa nos aporta algunas resoluciones que ayudarán a que los docentes puedan trasladar a su alumnado con el fin de así puedan decidirse a escoger la materia, así como a los centros se decidan a ofertarla.

Desde el COLEF CV esperamos y deseamos que el presente documento contribuya a que la referida materia sea ampliamente ofertada y cursada, aspecte que contribuirà a molt al fet que en propers cursos acadèmics la matèria d'Educació Física adquireixi la rellevància i importància que mereix i que tots esperem,,es,Resolució a Qüestionari,,es,Qüestionari emès a Conselleria d'Educació,,es,SEGUIMEM SEGUIM DEMANDANT E.F,,gl,A SECUNDÀRIA I BATXILLER,,es,EL COLEF CV SOM TOTS,,es,'No oblidis compartir,,es.

resolquest

Resolución a Cuestionario

Cuestionario emitido a Conselleria de Educación

SEGUIREMOS DEMANDANDO E.F. EN SECUNDARIA Y BACHILLER

EL COLEF CV SOMOS TODOS

¡¡No olvides compartir!!


twitter-mitjans de comunicació social-xarxa-circle-icona

Deixa un comentari