Per acord de la Junta de Govern en la Reunió del passat 27 de març de 2014, en el seu compromís de fer un exercici de transparència i mostrar-se proper al col·legiat i institucions compromeses amb l'Activitat Física i l'Esport exposa a continuació els principals aspectes del pressupost aprovat en Reunió de JG el 29 de gener de 2016.

Si algun dels col·legiats necessités una informació més detallada sobre el pressupost pot posar-se en contacte amb nosaltres, escrivint a info@colefcafecv.com o per telèfon al 96 363 62 19.
pressupost 2016