ORDRE 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria de Educación, Recerca, Cultura i Esport

ORDRE 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria de Educación, Recerca, Cultura i Esport

Amb 0 Comentaris, Categoria: Educación, Legals,
S'informa que el passat 3 de maig, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es va publicar l'ORDRE 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria de Educación, Recerca, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.
La referida Ordre, té com a objectius, "Regular l'organització de la resposta educativa en els centres docents, en el marc de l'educació inclusiva, per tal de garantir l'accés, la participació, la permanència i el progrés de tot l'alumnat, com a nucli del dret fonamental a l'educació i des dels principis de qualitat, igualtat d'oportunitats, equitat i accessibilitat universal "; i "Regular el procés detecció de les barreres a la inclusió, la identificació de les necessitats específiques de suport educatiu i les necessitats de compensació de desigualtats, en l'àmbit educatiu i administratiu. "
Es pot accedir a la publicació clickant al botó habilitat per a tal fi.
Toda la información

twitter-mitjans de comunicació social-xarxa-circle-icona

Deixa un comentari