Decret 159/2017

Amb 0 Comentaris, Categoria: Sense categoria,
Decret 159/2017, de 6 de octubre, Del Consell, por el que se regula la instalación y uso de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario, en la Comunidad Vale ...

Llegir més
Congreso | Gestión del Deporte

Congrés | Gestió de l'Esport,,es,Es recorda que els propers,,es,tindrà lloc la celebració del Congrés de l'Associació de gestor,,es,d'octubre,,es,Del Consell,,ca,pel qual es regula la instal·lació i ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'ámbit,,es

Amb 0 Comentaris, Categoria: Congrés,
Se recuerda que los próximos 24 i 25 de novembre de 2017, en el Complex Cultural "La Petxina" tendrá lugar la celebración del Congreso de la Associació de Gestors Esportius Professionals,,ca,GEPACV,,en,que enguany celebra si vintè aniversari,,es,A més a s'informa que les Col·legiats / des interessats a assistir,,es,disposen d'un,,es,de descompte sobre la quota d'inscripció general,,es,Tota la informació,,es,i el formulari d'inscripció,,es,el podeu trobar en els enllaços que s'adjunten tot seguit,,es,inscripció,,es (GEPACV ...

Llegir més

II Congrés Professional d'Entrenament Personal,,es,El COLEF-CV serà present a la 2a edició del Congrés Professional d'En,,es,Jornada de XarxaSalut,,uz,el Dia,,es,els nostres representants de la Comissió de Salut van estar presents a la Jornada de XarxaSalut organitzades per la Conselleria de Sanid,,es.

Amb 0 Comentaris, Categoria: Sense categoria,
II Congrés Professional d'Entrenament Personal,,es,El COLEF-CV serà present a la 2a edició del Congrés Professional d'En,,es,Jornada de XarxaSalut,,uz,el Dia,,es,els nostres representants de la Comissió de Salut van estar presents a la Jornada de XarxaSalut organitzades per la Conselleria de Sanid,,es. El COLEF-CV serà present a la 2a edició del Congrés Professional d'Entrenament Personal que es celebrarà durant els dies,,es,de desembre,,es,L'objectiu de la nostra participació és informar de temes concernents a l'assegurança de responsabilitat civil i titulació oficial esportiva i que figura a la llei,,es,l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana,,es,Addicionalment,,es,el col·lectiu col·legiat posseeix un,,es,Web Congrés,,es 1 i 2 de Dici ...

Llegir més

jornades,,es,Les Necessitats Educatives Especials,,es,NEE,,en,en el context de l'Educació Física a Secundària,,es,streaming,,en | Las Necesidades Educativas Especiales (NEE) en el contexto de la Educación Física en Secundària

Amb 0 Comentaris, Categoria: Jornada,
Desde el Servicio de Formación del Profesorado en colaboración con la Universitat de Valencia - Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se han organizado las JORNADAS: Las Necesi ...

Llegir més
1 2 3 4 5 6 18