DOGV nº9010 de 30-01-2021 | RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es prorroguen diverses resolucions de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

DOGV nº9010 de 30-01-2021 | RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es prorroguen diverses resolucions de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

Amb 0 Comentaris, Categoria: Esport, gestió Esportiva, Legals,
El 30-01-2021 se hizo pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es prorroga ...

Llegir més
1 2 3 4 5 6 49