Projecte de Llei Integral Valenciana d'Educació,,es,Formulari Personal Docent,,es,enquesta,,es,Mitjançant la present entrada,,es,se informa que la Conselleria d'Educació,,ca,està realitzant un estudi sobre les diferents propostes qu,,es | Formulario Personal Docente

Projecte de Llei Integral Valenciana d'Educació,,es,Formulari Personal Docent,,es,enquesta,,es,Mitjançant la present entrada,,es,se informa que la Conselleria d'Educació,,ca,està realitzant un estudi sobre les diferents propostes qu,,es | Formulario Personal Docente

Amb 0 Comentaris, Categoria: Encuesta, Legals,

Mediante la presente entrada, se informa que la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, està realitzant un estudi sobre les diferents propostes que hauria de recollir una nova Llei d'Educació,,es,dirigida únicament a personal docent,,es,Seguidament transcrivim literalment l'anunci del conseller publicat a la,,es,pàgina web de la Conselleria,,es,estimada companya,,es,estimat company,,es,és un plaer dirigir-me a tu per demanar-te la teva col·laboració i participació en la redacció del projecte de Llei Integral Valenciana d'Educació que,,es,des de la Conselleria d'Educació,,es,redactarem,,es,Ningú com tu coneix el dia a dia del centre,,es,les circumstàncies determinades de l'etapa en la qual imparteixes la docència i la implicació de la comunitat educativa en la vida del centre,,es, dirigida únicamente a PERSONAL DOCENTE. Seguidamente transcribimos literalmente el anuncio del Conseller publicado en la página web de la Conselleria:

Querida compañera,
querido compañero,
es un placer dirigirme a ti para pedirte tu colaboración y participación en la redacción del proyecto de Ley Integral Valenciana de Educación que, desde la Conselleria de Educación, vamos a redactar.
Nadie como tú conoce el día a día del centro, las circunstancias determinadas de la etapa en la que impartes la docencia y la implicación de la comunidad educativa en la vida del centro. Per això demano la teva col·laboració i et adjunt l'enllaç en el qual trobaràs un formulari a través del qual podràs fer-nos arribar les teves propostes i comentaris sobre qüestions clau de la futura llei que ens interessen per millorar la qualitat educativa del nostre alumnat i dels nostres centres educatius,,es,La data límit perquè ens enviïs les teves aportacions mitjançant el qüestionari és el,,es,Si vols fer-nos arribar alguna incidència tècnica,,es,podeu fer-ho mitjançant el telèfon,,es,Agraeixo per endavant la teva participació en aquest procés que és determinant per avançar en el futur de l'educació valenciana i establir un marc comú amb el major consens possible,,es,Conseller d'Educació,,es.
La fecha límite para que nos envíes tus aportaciones mediante el cuestionario es el 17 de juliol. Si quieres hacernos llegar alguna incidencia técnica, podéis hacerlo mediante el teléfono 012.
Agradezco de antemano tu participación en este proceso que es determinante para avanzar en el futuro de la educación valenciana y establecer un marco común con el mayor consenso posible.
Vicent Marzà,
Conseller de Educación, Recerca, Cultura i Esport

Així mateix, seguidament aportem un seguit de possibles respostes que us podrien servir per omplir el formulari facilitat per l'Administració,,es,animem a que tot el col·lectiu docent participi de la iniciativa,,es,Accedir a Formulari,,es,POSSIBLES CONSIDERACIONS A REALITZAR,,es,VALENCIÀ,,es,Què t'agradaria que arreplegara el Projecte Educatiu del teu centre,,ca,Pla de salut per a millorar el sedentarisme que patix la població escolar i l'obessitat,,ca,Assenyala,,ca,qüestions que voldries que arreplegara la llei valenciana d’educació per tal de millorar la qualitat educativa dels centres docents,,ca,h d'EF,,no,EF en 2n de Batxillerat,,ca,Prof,,en,EF puga impartir Anatomía Aplicada i,,ca,Arts escèniques i dança,,ca. Des del COLEF CV, animamos a que todo el colectivo docente participe de la iniciativa.

Acceder a Formulario

POSIBLES CONSIDERACIONES A REALIZAR (VALENCIANO)

 

Què t'agradaria que arreplegara el Projecte Educatiu del teu centre?
Pla de salut per a millorar el sedentarisme que patix la població escolar i l'obessitat
Assenyala 4 qüestions que voldries que arreplegara la llei valenciana d’educació per tal de millorar la qualitat educativa dels centres docents:
 1. 3h d'EF
 2. EF en 2n de Batxillerat
 3. Prof. EF puga impartir Anatomía Aplicada i, Arts escèniques i dança
 4. Obligar als centres educatius a desenvolupar un projecte de foment de l'Actitivat Físia i els hàbits saludables,,ca,Treballes la coeducació i la igualtat amb el teu alumnat,,ca,L'EF és un lloc idoni per a empendre un canvi social,,ca,promovent un ambient coeducatiu i de igualtat i equitat entre sexes,,ca,ací van algunes accions es porten a terme en la matèria,,ca,No deixant continguts històricament vinculats al gènere femení en segon lloc,,ca,Orientar la práctica esportiva a la participació,,ca,cooperació i tolerància i no a la mera competició,,ca,No discriminar amb el llenguatge i reforçar tant a xiquets com a xiquetes,,ca,revaloritzant l'esport femení,,ca,Tindre gran espectatives amb les chiques,,ca,Destacar el seu paper en les classes d'EF,,ca.
Treballes la coeducació i la igualtat amb el teu alumnat?
L'EF és un lloc idoni per a empendre un canvi social, promovent un ambient coeducatiu i de igualtat i equitat entre sexes, ací van algunes accions es porten a terme en la matèria:
 1. No deixant continguts històricament vinculats al gènere femení en segon lloc.
 2. Orientar la práctica esportiva a la participació, cooperació i tolerància i no a la mera competició.
 3. No discriminar amb el llenguatge i reforçar tant a xiquets com a xiquetes, revaloritzant l'esport femení.
 4. Tindre gran espectatives amb les chiques. Destacar el seu paper en les classes d'EF. Utilitzar l'estil de la microensenyança en xiques que destaquen en qualsevol contingut,,ca,Fer agrupaments flexibles que integren tant a xiquets com a xiquetes en funció de criteris aleatoris,,ca,Utilitzar grups i activitats mixtes,,ca,Utilitzar jocs modificats que permeten aconseguir l'èxit tant a xics com a xiques,,ca,Utilitzar una avaluació formativa i cualitativa en la que prime la evolució i progrés front al resultat del rendiment,,ca,Avaluar la coeducació per a evitar la discriminació per raó de sexe,,ca,Penses que és necessària la cooperació entre diferents administracions per millorar la qualitat i la innovació educativa,,ca,sí,,es.
 5. Fer agrupaments flexibles que integren tant a xiquets com a xiquetes en funció de criteris aleatoris. Utilitzar grups i activitats mixtes.
 6. Utilitzar jocs modificats que permeten aconseguir l'èxit tant a xics com a xiques.
 7. Utilitzar una avaluació formativa i cualitativa en la que prime la evolució i progrés front al resultat del rendiment.
 8. Avaluar la coeducació per a evitar la discriminació per raó de sexe.
Penses que és necessària la cooperació entre diferents administracions per millorar la qualitat i la innovació educativa?
Sí, Consellería d'Educació i Consellería de Salut Pública per portar a terme Plans i programes de foment de l'activitat físia i hàbits saludables,,ca,Prioritza,,ca,mesures que milloren la inclusión,,ca,la implicació i/o la participació al teu centre,,ca,Día de l'Activitat Física adaptada,,ca,Excursions per a fer activitats esportives fora del centre,,ca,Exhibicions d'sport adaptat al centre,,ca,Fes un comentari general sobre algun aspecte que cregues que caldria prendre en consideració en la futura llei valenciana d'educació,,ca,Promocionar la pràctica esportiva i la salut incrementat el número d'hores d'EF i obligant als centres a desenvolupar programes per al foment de l'AF i els hàbtis saludables,,ca.
Prioritza 3 mesures que milloren la inclusión, la implicació i/o la participació al teu centre:
 1. Día de l'Activitat Física adaptada
 2. Excursions per a fer activitats esportives fora del centre
 3. Exhibicions d'sport adaptat al centre
Fes un comentari general sobre algun aspecte que cregues que caldria prendre en consideració en la futura llei valenciana d'educació.
Promocionar la pràctica esportiva i la salut incrementat el número d'hores d'EF i obligant als centres a desenvolupar programes per al foment de l'AF i els hàbtis saludables

Deixa un comentari