LLEI 2/2011 de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana,,es,Altres lleis de l'Esport,,es,que regula les professions de l'esport,,es,d'Andalusia,,es,pel qual s'ordenen les professions de l'esport a Extremadura,,es,de l'exercici físic i de l'esport de la Rioja,,es,l'exercici de les professions de l'esport,,es.

Accedir

Mapa defensa de la Normativa Esportiva

Diapositiva6

Diapositiva3

Diapositiva5

Diapositiva4

Diapositiva2

Diapositiva1

LLEI 10/1990 l'Esport

Accedir

Otras Leyes del Deporte:

Llei 6/2016 que regula las profesiones del deporte. Comunidad de Madrid.

Llei 5/2016, l'esport, de Andalucía.

Llei 15/2015, por el que se ordenan las profesiones del deporte en Extremadura

Llei 1/2015, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja

Llei 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte. Catalunya,es.