La Revista Activitat Física i Esport,,es,editada por el COLEF Comunitat Valenciana,,ca,es troba inclosa en nombrosos portals de difusió de producció científica nacionals i internacionals,,es,a més de Catàlegs i bases de dades així com en diferents índexs de qualitat,,es,en construcció,,es: Ciència i Professió, editada por el COLEF Comunitat Valenciana, se encuentra incluida en numerosos portales de difusión de producción científica nacionales e internacionales, además de Catálogos y Bases de Datos así como en diferentes índices de calidad.

En construcción.