El COLEF CV de manera conjunta amb les Universitats i PROFESPORT sol·liciten Reunió amb alts càrrecs de la Conselleria d'Educació,,es,S'informa que en el dia d'avui el COLEF CV de manera conjunta amb les Universitats que imparteixen les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la Comunitat Va,,es, Investigació, Cultura i Esport

El COLEF CV de manera conjunta amb les Universitats i PROFESPORT sol·liciten Reunió amb alts càrrecs de la Conselleria d'Educació,,es,S'informa que en el dia d'avui el COLEF CV de manera conjunta amb les Universitats que imparteixen les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la Comunitat Va,,es, Investigació, Cultura i Esport

Amb 0 Comentaris, Categoria: Educación, reunió,

Se informa que en el día de hoy el COLEF CV de manera conjunta con las Universidades que imparten las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Comunitat Valenciana y PROFESPORT se ha remitido un nuevo escrito dirigido al Il·lm. Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, D. Vicent Marzà, y al Il·lm. Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació, con el fin de trasladarles nuestro posicionamiento en contra de los establecido en el Decreto 51/2018, de 27 de abril del Consell, en lo concerniente a la materia de Educación Física en segundo de Bachiller.

Mediante la presente acción tanto las Universidades, como PROFESPORT y el COLEF CV, es pretén sensibilitzar l'Administració i que actuï amb caràcter d'urgència per establir una nova Reunió entra les referides parts per tal d'estudiar les propostes tècniques que s'ofereixen per així abordar un solució estratègica de futur,,es,A continuació s'exposa el document remès al dia d'avui,,es,Escrit remès a Conselleria Educ,,es,Inv,,en,Culte,,en,i Esport,,ca,US mantindrem NOTIFICAT DE QUALSEVOL NOVETAT QUE succeeixi,,es.

A continuación se expone el documento remitido en el día de hoy.

Escrito remitido a Conselleria Educ, Inv, Cult. i Esport

 

OS MANTEDREMOS INFORMADOS DE CUALQUIER NOVEDAD QUE SE SUCEDA

Deixa un comentari