DECRET LLEI 11/2020  Règim sancionador per incompliments de les mesures de prevenció davant la Covid-19 | Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

DECRET LLEI 11/2020 Règim sancionador per incompliments de les mesures de prevenció davant la Covid-19 | Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Amb 0 Comentaris, Categoria: Legals, Nova,
El pasado sábado 25 de juliol de 2020, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el DECRET LLEI 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la Covid-19.
Amb l'objecte de garantir el compliment de les mesures adoptades per l'autoritat sanitària per prevenir els danys ocasionats per la Covid-19, l'Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció davant de la Covid-19 estableix les directrius necessàries per fer front a la crisi sanitària.
En aquesta es regula el quadre d'infraccions i sancions en la matèria, així com determinar el procediment a seguir i atribuir la competència sancionadora derivada d'infraccions de les disposicions.
Esperem que us resulti d'utilitat.

#LaVueltaResponsable

#SoyColef

#EsteVirusLoParamosUnidos

Decret Llei 11/2020 | DOGV


twitter-mitjans de comunicació social-xarxa-circle-icona

Deixa un comentari