Curso preparatorio Oposiciones Secundaria | Educació Física

Curso preparatorio Oposiciones Secundaria | Educació Física

Amb 0 Comentaris, Categoria: Cursos, Educación,

El COLEF CV, sensible a las demandas de su colectivo y mediante el presente post informativo, facilita la informació i condicions per a la RESERVA de places en el Curs d'Oposicions que el COLEF CV organitza per al proper curs acadèmic,,es,per tal de preparar els participants per al Concurs-Oposició previst per al,,es,en el qual s'espera s'ofereixin noves places per a docents en l'especialitat d'Educació Física,,es,Informació i Condicions Generals del Curs,,es,primera Sessió,,es,esperat,,it,dijous,,es,Nombre total de Sessions,,es,setmanal,,es,Horari de Sessions,,es,a les 21h,,en,pendent de confirmar amb el professor la disponibilitat de variació horària,,es,Preu del Curs,,es,Col·legiats del COLEF CV 115,95 € / mes,,es,NO Col·legiats 160 € / mes,,es,Condicions per a la RESERVA DE PLAÇA,,es,Emplenar degudament el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ,,es,realitzar,,es,transferència Bancària,,es,CC del CV COLEF,,it 2018-2019, con el fin de preparar a los participantes para el Concurso-Oposición previsto para el 2019, en el que se espera se oferten nuevas plazas para docentes en la especialidad de Educación Física.

Información y Condiciones Generales del Curso:

  1. Primera Sesión (prevista): Jueves 20 de setembre.

  2. Nº total de Sesiones: 29 (1/semanal).

  3. Horario de Sesiones: de 17 a 21h. (pendiente de confirmar con el profesor la disponibilidad de variación horaria). La primera sesión iniciará a las 16h.

  4. Precio del Curso: Colegiados del COLEF CV 115,95€/mes; NO Colegiados 160€/mes.

  5. Condiciones para la RESERVA DE PLAZA: Cumplimentar debidamente el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. Realizar Trasferencia Bancaria a la CC del COLEF CV: ES17-3159-0049-8922-1994-0224,,en,l'import de la primera mensualitat,,es,Col·legiats 115,95 €,,es,NO Col·legiats 160 €,,es,remetre Justificant de la mateixa a,,es,ESPECIFICANT EN EL COS DEL MISSATGE,,es,Nº de col·legiat / a,,es,i Telf,,es,de Contacte,,es,A l'realitzar-se en el moment de la reserva el pagament corresponent a la primera mensualitat,,es,al setembre no es domiciliarà cap càrrec,,es,Addicionalment s'haurà de remetre el MANDAT SEPA,,es,degudament emplenat,,es,exposat més avall,,es,via e-mail,,es,Cost del TEMARI,,es,Aprox,,en,Aquest import s'abonarà una vegada que s'iniciï el Curs,,es,excepte comunicació contraria per part del COLEF CV que seria comunicada per aquesta mateixa via,,es,En cas de RENÚNCIA a la inscripció,,es,un cop formalitzat l'enviament del justificant de la referida transferència,,es, del importe de la primera mensualidad(Colegiados 115,95€; NO Colegiados 160€) i remitir Justificante de la misma a info@colefcafecv.com, ESPECIFICANDO EN EL CUERPO DEL MENSAJE: Nom i cognoms, DIES, Nº de Colegiado/a (si procede) y Telf. de Contacto. Al realizarse en el momento de la reserva el pago correspondiente a la primera mensualidad, en Septiembre no se domiciliará ningún cargo. Adicionalmente se deberá remitir el MANDATO SEPA (debidamente cumplimentado), expuesto más abajo, vía e-mail.

  6. Coste del TEMARIO: 100€ aprox. Dicho importe se abonará una vez que se inicie el Curso, salvo comunicación contraría por parte del COLEF CV que sería comunicada por esta misma vía.

  7. En caso de RENUNCIA a la inscripción, una vez formalizado el envío del Justificante de la referida trasferencia, si aquesta es comunica abans del,,es,es tornarà el,,es,de l'import ingressat,,es,DESPRÉS DE L',,es,NO ES TORNARÀ L'IMPORT DE LA RESERVA,,es,PLACES LIMITADES,,es,Qualsevol dubte al respecte,,es,estem a la vostra disposició a les oficines del COLEF CV trucant al,,es,o al,,it,o mitjançant el correu electrònic,,es,Formulari d'Inscripció,,es 15 de Junio, se devolverá el 75% del importe ingresado; antes del 31 de juliol, se devolverá el 50% del importe ingresado; DESPUÉS DEL 31 DE JULIOL, NO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE DE LA RESERVA.

  8. PLAZAS LIMITADAS.

Cualquier duda al respecto, estamos a vuestra entera disposición en las oficinas del COLEF CV llamando al 96 363 62 19 o al 640 878 720, o a través del correo electrónico info@colefcafecv.com.

cartopo

Formulario de Inscripción

mandat SEPA

Deixa un comentari